PDA

View Full Version : Cho em hỏi muốn ủy thác thì cần phải sử dụng cái gì, và được bao nhiêu lần ủy thác ạdinhhai1308
08-11-2013, 12:11 AM
Em là tân thủ xin các anh chỉ giáo

OBITO
09-11-2013, 02:39 PM
Chào bạn !
Muốn Ủy Thác bạn phải đạt cấp độ 20, và dùng Tu Luyện Đan mua ở Trân Bảo Các, 1 Tu Luyện Đan tương đương với 8 giờ Ủy Thác rời mạng và trên mạng. 1 Ngày bạn chỉ có thể Ủy Thác 20 giờ và tích lũy tối đa 40 giờ (Trước cấp 99) và 80 giờ (Sau cấp 99).
Chúc bạn chơi game vui vẻ.