PDA

View Full Version : Phân Cấp Chiến TrườngThức Oanh
08-11-2013, 04:15 PM
Tiêu đề cũng là suy nghĩ của bản thân mình khi đi chiến trường..Theo mình thấy hiện nay tỉ lệ ỷ thiên tương đối nhiều rồi..Vì vậy thiết nghĩ NPH nên phân chia chiến trường theo từng loại: Có thể phân chia theo: Ỷ thiên, Ngạo Thế, Tiềm Long...Hoặc phân chia theo cấp công lực...Như vậy, khả năng cạnh tranh sẽ hấp dẫn hơn..
Đây là suy nghĩ riêng, đừng ném đá!!

chickendante
08-11-2013, 04:35 PM
Ỷ thiên ko phải là ngon đâu bạn. đi CT thì đông là ngon. Cho dù bạn có là ỷ thiên cũng phải chạy trước 1 đám đang xông vô (ngoại trừ ỷ thiên hoa sơn) . Mình đây nm ngạo thế cl 138 đi ct chỉ me mấy bắc ỷ thiên cb mà táp thui.:sogood: tăng điểm rất nhanh:look_down: