PDA

View Full Version : điểm sôi nổiemmoichoi
09-11-2013, 07:50 PM
cho mình hỏi xem điểm sôi nổi của mình bao nhiêu ở đâu vậy :(

VT199x
11-11-2013, 03:06 PM
Bạn bấm F11 mở bảng sư kiện nhìn vào cây tích điểm sôi nổi bạn có thể thấy điểm tích lũy sôi nổi.