PDA

View Full Version : boss hiếm và kiến bang lệnhbịp bợm
09-11-2013, 08:17 PM
các bác chỉ giúp mình những map nào ra boss hiếm vơi. kiến bang lệnh kiếm ở đâu, đánh boss nào thì có

phanngocphi17
09-11-2013, 08:47 PM
Boss hiếm xuất hiện ngẫu nhiên bảng đồ trên cấp trên 40 từ 10h sáng trở đi nhé

còn kiến bang lệnh mua ở quản lý bang hoặc đánh boss 55 là có