PDA

View Full Version : Thêm quyền cho các chức vụSkullVy
12-11-2013, 10:11 PM
Đề nghị xem vụ thêm quyền hạn cho PBC hoặc các trưởng lão. Chứ mình thấy trưởng lão ko có j` khác biệt ngoài cái tên cả.PBC cũng vậy. Chức vụ hơn chút mà ko ăn thua. Nên cho cấp thêm quyền cho các chức vụ.
Điển hình là cái chức năng cấm nói. BC đã bận chỉ huy hay làm các việc rồi. Cấm nói cũng BC làm nốt. Muốn cho thêm quyền cho PBC hoặc trưởng lão nào đó làm mà ko được.Xem update thêm dùm

Leynet
13-11-2013, 10:31 PM
thực ra cái quyền hạn là tộc trưởng và bang chủ có thể set cho các trưởng lão và đường chủ trong tộc bên phần bổ nhiệm ấy.
hạn chế quyền hành là để tránh tình trạng gây xáo trộn thôi