PDA

View Full Version : Những Ông Vua - Bà Hoàng của mảnh đất TÂY NGUYÊN GIA LAI đâu ko thấy ai cà?Aan_King_Love
14-11-2013, 10:49 PM
có ai ko dg tình chỉ có 1 mình http://vozforums.com/images/smilies/Off/boss.gif