PDA

View Full Version : Tiêu Dao chết hết rồi !!!16-11-2013, 11:15 PM
Mong NPH xem xét lại phái Tiêu Dao, lý do gì mà Tiêu Dao hôm nay sv Biện Kinh - Thiên Sơn chả ma nào vào đấu phái :oh: Mong NPH xem xét để Tiêu Dao còn người mà chơi :sogood: