PDA

View Full Version : Thiên Tầm Cốc 3 vấn đề nhức nhối!Chuoi87
20-11-2013, 01:06 AM
Từ ngày mở TTC3 đến giờ đúng 1 lần làm được 1 nhiệm vụ khó.Bang mạnh thì thi nhau vào lượt này đến lượt khác ,mạnh rồi nay còn mạnh thêm nên mình nghĩ NPH nên mở thêm giờ TTC3 cho các a e yếu hoặc tầm trung có khả năng train và trả nhiệm vụ.Mong NPH xem xét .

Xiao_Bao
22-11-2013, 05:18 AM
Bạn chơi sv nào vậy ???? Có thế thôi mà cũng phải viết bài. Bó tay