PDA

View Full Version : Thái Nguyên - Long Giang chiêu sinh (Hảo hữu - Số lượng lớn)....Kiều Trang
20-11-2013, 09:25 PM
Em mới chơi Ngạo, vẫn còn gà lém. Mạn phép lập topic này mong anh em vào chỉ bảo. Em chơi Đào Hoa mà đnag không biết PK hay lên linh thạch ra sao cả. Khiên 4 mà đánh vẫn yếu. Mong các sư huynh sư tỷ chỉ giáo.:adore::adore::adore: