PDA

View Full Version : Mong NPH quân tâm về skill 100 phái Tiêu DaoChâuBáThông
25-11-2013, 01:25 PM
Tiêu Dao ngày càng đi xuống, lúc đầu mở SV thì cung khá ổn, như đến thời điẻm này thì coi như hàng hiếm trong game, có sv đấu phái còn không đủ ng tham gia, về skill 100 phái nào cũng ổn, nhưng của Tiêu Dao lại cùi quá, k phải do dame cùi mà thơi gian giãn cách quá dài, delay 45s, trong khi duy tri đc 6s, đợi rất lâu mới hồi đc, buff thì k 100% la dính. Vi vậy mong NPH fix lại giảm delay skill 100 TD lại và dame skill 100 cao hơn khoảng 10% nửa.em chỉ góp y thôi, và là y kiến cá nhân của bẩn thân.Thank !!! :sogood:

sdfdfdf
29-11-2013, 12:07 PM
ôi ai cũng phàn nàn Tiêu Dao, mình cũng đang chơi TD 10x đây, bây giờ cả sever có mấy TD đâu, chán quá!

Clary
29-11-2013, 02:20 PM
:dreaming: mình cũng đang chơi TD 110 đây. bình thường mà bạn. COmbo skill vẫn giết người tốt nếu biết canh skill chuẩn tí. Skill 100 cái chính là để giữ cho đối thủ đứng im cho mình đánh là chính thôi