PDA

View Full Version : Hỏi Về Phải Tiêu Daosdfdfdf
25-11-2013, 01:57 PM
AD cho mình hỏi sao phái Tiêu Dao Ngày còn ít đi vậy, Phải chăng quá yếu so với các Phái khác. Cả bang hội chỉ có 2 người chơi Tiêu Dao. tính cả sever thì chắc khoảng 10 mấy acc chơi chính thức, còn lại là acc clone. Đấu phái thì có 10 mấy mạng, ko cần đánh cũng vô top. ngày còn nản cày game. Nếu như nói Bạn song tu sang phái khác đi! nếu như để song tu mới qua phái khác, thì ngay từ lúc đầu tôi chọn Tiêu dao để làm gì! rồi sau này song tu cho tốn kém!

MRChao
26-11-2013, 07:36 AM
AD cho mình hỏi sao phái Tiêu Dao Ngày còn ít đi vậy, Phải chăng quá yếu so với các Phái khác. Cả bang hội chỉ có 2 người chơi Tiêu Dao. tính cả sever thì chắc khoảng 10 mấy acc chơi chính thức, còn lại là acc clone. Đấu phái thì có 10 mấy mạng, ko cần đánh cũng vô top. ngày còn nản cày game. Nếu như nói Bạn song tu sang phái khác đi! nếu như để song tu mới qua phái khác, thì ngay từ lúc đầu tôi chọn Tiêu dao để làm gì! rồi sau này song tu cho tốn kém!

Đơn giản thôi bạn , giờ nhiều người chơi HS nên 1 phần của TD qua hoa sơn hoặc qua hệ kim như TV và TL.Chứ với số né hiện tại của HS thì TD đâu hành được HS cho nên chuyển phái nhiều đó bạn