PDA

View Full Version : Help...........................__CanManly__
26-11-2013, 12:43 AM
vào game mà k có hiện chữ :/ , ai bít giúp cái

ThiênHạKiêuHùng
26-11-2013, 12:47 AM
Chào bạn!
Bạn vui lòng vào hotro.duo.vn, mục Vấn Đề Khác, bạn vui lòng cung cấp thêm hình ảnh để BQT kiểm tra nhé.
Thân.

MRChao
26-11-2013, 08:06 AM
Bạn coi vấn đề về tùy chỉnh của game hoặc cấu hình máy bạn có đáp ứng đủ cho game không , driver màn hình , font v.v....