PDA

View Full Version : Phẩm chất trang bị, có sự nhầm lẫn hay thế nào mong Mod giải thích??PhêThuốcLắc
29-11-2013, 12:56 AM
mình có soi đồ 1 người và nhận thấy ngoại trừ kiếm, ngọc bội, ấn của mình và người đó có sự khác biệt về điểm số phẩm chất trang bị thì mọi cái khác ngang nhau, cụ thể
vũ khí: mình vk hiếm 100+12đ còn nó vk thừa 100+11,2đ => mình hơn nó +0.8
ngọc bội : mình thừa 90+2,8đ còn nó hiếm 90+3đ => mình kém nó -0.2
ấn : mình ấn 3+12đ còn nó ấn 4+14đ => mình kém nó -2đ
Tính tổng lại mình kém nó : 0.8-0.2-2= 1.4đ
vậy mà nó lại báo mình kém nó tổng phẩm chất những 2.5đ
mong AD giải thích với ạ.Theo cách tính như vậy mình gặp khá nhiều trường hợp nhầm lẫn rùi.
Hình ảnh cụ thể :
http://i701.photobucket.com/albums/ww14/phupssh90/1_zps6cdcf603.png (http://s701.photobucket.com/user/phupssh90/media/1_zps6cdcf603.png.html)
http://i701.photobucket.com/albums/ww14/phupssh90/2_zpsef46cb80.png (http://s701.photobucket.com/user/phupssh90/media/2_zpsef46cb80.png.html)
http://i701.photobucket.com/albums/ww14/phupssh90/3_zps77469a98.png (http://s701.photobucket.com/user/phupssh90/media/3_zps77469a98.png.html)
http://i701.photobucket.com/albums/ww14/phupssh90/4_zps68be3424.png (http://s701.photobucket.com/user/phupssh90/media/4_zps68be3424.png.html)
http://i701.photobucket.com/albums/ww14/phupssh90/5_zpsf38efe74.png (http://s701.photobucket.com/user/phupssh90/media/5_zpsf38efe74.png.html)

OBITO
29-11-2013, 02:08 PM
Chào Bạn !
Về trường hợp này không phải lỗi, mình xin giải thích như sau:
- Nếu tính lại thì bạn kém nhân vật đó chính xác là 1,3 điểm, bạn quên tính Giày 0,1 điểm nữa. Và như vậy thì 1,2 điểm nữa đâu ra?
Xin trả lời bạn là Trang Bị Tọa Kỵ, 1 Trang Bị Tọa Kỵ Lam tính 1,2 điểm Phẩm Chất Trang Bị nữa, như vậy trường hợp này bạn thua nhân vật đó 1 Trang Bị Tọa Kỵ đấy.
Thân !

PhêThuốcLắc
29-11-2013, 02:23 PM
vâng giờ mới để ý, quả đúng như vậy, đúng là nó hơn mình 1 món trang bị tọa kị
thanks mod nhìu

MRChao
30-11-2013, 08:20 AM
Chào Bạn !
Về trường hợp này không phải lỗi, mình xin giải thích như sau:
- Nếu tính lại thì bạn kém nhân vật đó chính xác là 1,3 điểm, bạn quên tính Giày 0,1 điểm nữa. Và như vậy thì 1,2 điểm nữa đâu ra?
Xin trả lời bạn là Trang Bị Tọa Kỵ, 1 Trang Bị Tọa Kỵ Lam tính 1,2 điểm Phẩm Chất Trang Bị nữa, như vậy trường hợp này bạn thua nhân vật đó 1 Trang Bị Tọa Kỵ đấy.
Thân !

MOD này trả lời chính xác nhỉ :sogood: , diễn đàn cần những người như bạn :D