PDA

View Full Version : Cho em hoi Congluc em 115 rui sao em kick hoat o dau no len lanh van vayBaoTran2012
29-11-2013, 12:12 PM
Cho em hoi Congluc em 115 rui sao em kick hoat o dau no len lanh van vay --xin may quynh chi dum, em, xin cam on,

OBITO
29-11-2013, 02:30 PM
Chào Bạn !
Bạn tới gặp Quan Đánh Giá Quan Hàm ở Biện Kinh để Giám Định Công Lực nhé.
Thân !

BaoTran2012
30-11-2013, 12:57 PM
cam on ban.nhiu aaaaaaaaaaaaaa:sogood: