PDA

View Full Version : Lỗi NPC Băng Ly ải 5 trong TVP khó .Bo_Khanh
29-11-2013, 07:04 PM
Tình hình là NPC này cứ đi đi đi lại 1 chỗ ko tiếp tục hành trình . Mong GM xem xét ko thì miss ải thế này đáng tiếc lắm

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/BOKHANH2812/l1ED7i_zps1bcdb366.jpg (http://s780.photobucket.com/user/BOKHANH2812/media/l1ED7i_zps1bcdb366.jpg.html)
http://i780.photobucket.com/albums/yy81/BOKHANH2812/l1ED7i2_zps8de34046.jpg (http://s780.photobucket.com/user/BOKHANH2812/media/l1ED7i2_zps8de34046.jpg.html)
http://i780.photobucket.com/albums/yy81/BOKHANH2812/l1ED7i4_http://i780.photobucket.com/albums/yy81/BOKHANH2812/l1ED7i3_zpsf46848ba.jpg (http://s780.photobucket.com/user/BOKHANH2812/media/l1ED7i4_zps1d35678d.jpg.html)

ThiênHạKiêuHùng
29-11-2013, 08:32 PM
Chào bạn!
Mình sẽ chuyển cho bộ phận liên quan xử lý vụ việc này.
Thân.

Bo_Khanh
30-11-2013, 05:52 PM
ngoài ải này ra hôm nay lại xuất hiện thêm map lỗi.
http://i780.photobucket.com/albums/yy81/BOKHANH2812/vl_zps952cbc40.jpg (http://s780.photobucket.com/user/BOKHANH2812/media/vl_zps952cbc40.jpg.html)
nhiệm vụ nói cứu NPC mà người chơi đánh được cả npc vậy có phải là lỗi ko :boss: