PDA

View Full Version : Đề nghị cho bán LB lập Bang trong shopCutibietyeu
30-11-2013, 05:51 AM
Hiện nay NKVS ko đc chuyển sv đã đành,ko có khả năng lập Bang nũa thì chỉ thời gian là mn bỏ game hết vì 1 sv chỉ có 5 6 Bang,nhiều tộc muốn tự lập Bang cũng chịu,săn bos 55 ko phải lúc nào cũng có,thời gian còn phải săn boss 105 nữa chứ làm sao bắt cả tộc hay cả Bang đi săn 55 để lấy LB đc. nhiều Bang tan hợp liên tục nên có nhu cầu rất lớn về chuyện lập Bang. ĐỀ NGHỊ BQT GAME HỖ TRỢ SỚM VẤN ĐỀ NÀY.

ThiênHạKiêuHùng
30-11-2013, 06:35 AM
Chào bạn!
Bạn có thể đến các NPC Quản Lý Bang ở các thành, kích vào có dòng mua Kiến Bang Lệnh.
Thân.

MRChao
30-11-2013, 08:30 AM
Hiện nay NKVS ko đc chuyển sv đã đành,ko có khả năng lập Bang nũa thì chỉ thời gian là mn bỏ game hết vì 1 sv chỉ có 5 6 Bang,nhiều tộc muốn tự lập Bang cũng chịu,săn bos 55 ko phải lúc nào cũng có,thời gian còn phải săn boss 105 nữa chứ làm sao bắt cả tộc hay cả Bang đi săn 55 để lấy LB đc. nhiều Bang tan hợp liên tục nên có nhu cầu rất lớn về chuyện lập Bang. ĐỀ NGHỊ BQT GAME HỖ TRỢ SỚM VẤN ĐỀ NÀY.

Bạn chơi sever nào thế , cả sever bạn chỉ được 5 bang và 5 bang đó được lập từ lệnh bài đánh ra từ boss à , người ta có bán lệnh bài lập bang ở NPC Quản lý bang như mod trên nói đó .