PDA

View Full Version : Thuộc tính nhân vật <help>Remember When
02-12-2013, 03:01 PM
bạn nào có thể giải thích hộ mình các điểm tiềm năng sau thì tăng những thuộc tính gì ko?
- thể
-khí
- sức
- thân
thanks

PhêThuốcLắc
02-12-2013, 03:20 PM
trong game chỉ chuột vào từng thuộc tính nó giải thích kĩ càng là gì, 1 điểm tăng bao nhiêu chỉ số, phái này nên tăng gì đó bạn ^^
còn hóng diễn đàn thì:
- Thể : tăng máu
- Khí : tăng mana và dame nội công
- Sức : tăng dame ngoại công
- Thân: tăng chính xác và né tránh, chí mạng

Remember When
02-12-2013, 03:27 PM
oh very thanks. mình cũng ko để ý kĩ @@