PDA

View Full Version : Đặt tên có dấu và kí tự đặt biệt04-12-2013, 12:09 AM
Các pro nào biết cách đặt tên nhân vật có dấu và kí tự đặt biệt không chỉ đệ với,đệ đặt hoài không được mà vô game ai cũng đặt được hết:adore::adore

Sao không có pro nào chỉ hết vậy:adore:

phanngocphi17
04-12-2013, 05:24 AM
ví dụ như đặt Xấu Xí....bạn ghi chữ Xấu sau đó cách ra ghi tiếp chữ Xí rồi từ chữ Xí backspace lại 1 kí tự là có đc chữ XấuXí rồi đó bạn hehehehe