PDA

View Full Version : Anh em Quảng Ngãi đâu đăng ký cái coi.Hiển_quảng ngãi
05-12-2013, 09:26 PM
Anh em Quảng ngãi check point cái nhe. Tết về còn offline cho vui.
Ai điểm danh theo mẫu sau:
Tên nhân vật: hệ phái: server:
Tên thường gọi: tuổi: Ở Huyện:
Thân chào bằng hữu!