PDA

View Full Version : đề nghị NPP chỉnh lại nhiệm vụ thương hộinguyen duc hau
10-12-2013, 01:03 PM
tình hình là e chơi sever tương dương trường giang.giờ đi phụ bản tvp rất khó rớt lệnh bài thanh vân 4.giá của loại lb này vào tầm 200v/1c.làm 1 nhiệm vụ thương hội 1 tuần có 1 lần làm mà dược có 20vanj bạc k khóa 2 thủy tinh giá 20 vạn bạc rơi tầm 4 500v (giá chủ quan còn thực tế khó mà bán) 1 vòng thương hội vất vả mới làm đến cái 31 mà cần tới 4c thanh vân 4 rồi.nghĩ mà nản quá chưa lần nào làm nhiệm vụ thương hội là không cần đến ít nhất 2c tv4.thiết nghĩ NPP nên chỉnh sửa tỷ lệ rớt tvp4 ở phụ bản khó và thường hoặc chỉnh tỷ lệ làm nhiện vụ thương hội cho tv 4 ra ít đi chút.cùng là đi tvp mà tỷ lệ rớt lb tv 2 3 ra nhiều mà tvp 4 ít trong khi cần làm nvu thương hội thì số lượng như nhau.mong mod đề xuất với np xem xet lại.và còn cái bí tịch của môn phái cũng không bán shop được cũng bất tiện

MaiAnh
11-12-2013, 10:41 AM
tình hình là e chơi sever tương dương trường giang.giờ đi phụ bản tvp rất khó rớt lệnh bài thanh vân 4.giá của loại lb này vào tầm 200v/1c.làm 1 nhiệm vụ thương hội 1 tuần có 1 lần làm mà dược có 20vanj bạc k khóa 2 thủy tinh giá 20 vạn bạc rơi tầm 4 500v (giá chủ quan còn thực tế khó mà bán) 1 vòng thương hội vất vả mới làm đến cái 31 mà cần tới 4c thanh vân 4 rồi.nghĩ mà nản quá chưa lần nào làm nhiệm vụ thương hội là không cần đến ít nhất 2c tv4.thiết nghĩ NPP nên chỉnh sửa tỷ lệ rớt tvp4 ở phụ bản khó và thường hoặc chỉnh tỷ lệ làm nhiện vụ thương hội cho tv 4 ra ít đi chút.cùng là đi tvp mà tỷ lệ rớt lb tv 2 3 ra nhiều mà tvp 4 ít trong khi cần làm nvu thương hội thì số lượng như nhau.mong mod đề xuất với np xem xet lại.và còn cái bí tịch của môn phái cũng không bán shop được cũng bất tiện
quá chuẩn. Hiện tại sv Namg giang LBTV4 dã lên 400v/cái