PDA

View Full Version : HihiPhan Kim Lyn
27-12-2013, 10:55 AM
http://i5.upanh.com/2013/1227/03//58378613.1.jpg (http://upanh.com/view/?id=brc8cnar1hb)
http://i1.upanh.com/2013/1227/03//58378618.2.jpg (http://upanh.com/view/?id=4rcaan5r2hf)
http://i2.upanh.com/2013/1227/03//58378619.3.jpg (http://upanh.com/view/?id=6rca2n9r9hj)
http://i3.upanh.com/2013/1227/03//58378620.4.jpg (http://upanh.com/view/?id=1rcden1r7hg)
http://i5.upanh.com/2013/1227/03//58378622.5.jpg (http://upanh.com/view/?id=crc9cndr7hl)
http://i6.upanh.com/2013/1227/03//58378623.6.jpg (http://upanh.com/view/?id=drc86n4rbhm)
http://i7.upanh.com/2013/1227/03//58378624.7.jpg (http://upanh.com/view/?id=5rcf8n5r2xv)
http://i7.upanh.com/2013/1227/03//58378633.8.jpg (http://upanh.com/view/?id=4rc01ner0xb)
http://i3.upanh.com/2013/1227/03//58378638.9.jpg (http://upanh.com/view/?id=frc8cnfr1xn)
http://i5.upanh.com/2013/1227/03//58378640.10.jpg (http://upanh.com/view/?id=6rcdan1r7xg)
http://i7.upanh.com/2013/1227/03//58378642.11.jpg (http://upanh.com/view/?id=1rcc3n9r5xl)
http://i8.upanh.com/2013/1227/03//58378643.12.jpg (http://upanh.com/view/?id=erc15n3rcxm)
http://i1.upanh.com/2013/1227/03//58378645.14.jpg (http://upanh.com/view/?id=crc18n3r7xs)
http://i4.upanh.com/2013/1227/03//58378648.sdsdsds.jpg (http://upanh.com/view/?id=0rc0fnfr6ki)

HànTuyết
04-01-2014, 07:26 AM
ngáo à em .

Lê Vĩnh Kỳ
26-01-2014, 10:18 PM
Có tổ hợp phím làm ẩn tất cả giao diện trên màng hình đó bạn, sử dụng sẽ chụp ảnh đẹp hơn. Tổ hợp phím bạn vào game tìm trong cài đặt nhé, mình quên rồi , hihi

HoàngAn1
27-01-2014, 08:12 AM
Có tổ hợp phím làm ẩn tất cả giao diện trên màng hình đó bạn, sử dụng sẽ chụp ảnh đẹp hơn. Tổ hợp phím bạn vào game tìm trong cài đặt nhé, mình quên rồi , hihi Ctrl + Tap 2 lần, (1 lần ẩn giao diện nv bên phải, lần 2 ẩn hết)
Mà sao cái pic cuối có đến 2 TâyMônThắng nhỉ @@