PDA

View Full Version : SátMộcTuyết- Biện Kinh- Thái SơnBé Oanh
27-12-2013, 02:47 PM
Xin chào mọi người :smile:
Đây là ảnh chụp từ tuần trước :sogood:
http://i1.upanh.com/2013/1227/07//58380184.fasfsfsfs.jpg (http://upanh.com/view/?id=3rc9an0dejv)
http://i3.upanh.com/2013/1227/07//58380186.hinh.jpg (http://upanh.com/view/?id=6rca7n2deji)
http://i6.upanh.com/2013/1227/07//58380189.hinhchup.jpg (http://upanh.com/view/?id=frc81n4d6jc)
http://i7.upanh.com/2013/1227/07//58380190.ten.jpg (http://upanh.com/view/?id=5rc60n4defa)
http://i8.upanh.com/2013/1227/07//58380191.untitledfdfdfdfd.jpg (http://upanh.com/view/?id=erc05n3dafp)

WhyNot
21-01-2014, 08:36 PM
cho em hỏi cái cánh khi nào mua được và mua ỡ đâu ạ