PDA

View Full Version : Train 6 lửa, quá đã!Silenca
01-01-2014, 12:52 AM
Lần đầu tiên gặp cảnh này các ace à!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507324616048232&set=a.411774652269896.1073741834.100003120942965&type=1
Up ảnh không được nên dùng tạm link vậy :confuse: