PDA

View Full Version : Cho tớ hỏi tí : Mới pik chơi . thông cảm :vVnPlazA
01-01-2014, 04:48 PM
Cho hỏi làm sao để vứt hết đồ trong Túi vậy? Túi của mình chật quá =,=' , Cho hỏi luôn , làm sao để đi phó bản?