PDA

View Full Version : Cập nhật thêm phần quản lý điểm kiến thiết trong gia tộcNAT
10-01-2014, 02:48 PM
K/g: NPH

NPH xem cập nhật thử thêm phần quản lý điểm kiến thiết của từng thành viên trong gia tộc.

Giống như lúc trước xem được điểm sôi nổi của từng thành viên vậy.

Lý do, dễ quản lý các thành viên trong tộc.

Thanks!

phanngocphi17
11-01-2014, 02:36 PM
ý kiến hay đấy...ai nhát cho out luôn cho khỏe