PDA

View Full Version : Triệu Tập Tự ĐộngThanh Qúi
14-01-2014, 03:53 PM
Sao game này không có lệnh triệu tập ta?Làm như Chinh Đồ ấy...Tộc trưởng triệu tập là các thành viên đang online sẽ nhận được lệnh và triệu tập về ngay vị trí của tộc trưởng luôn...Trồng cây cũng dễ khỏi chạy đi tìm...Cái này phải có vận tiêu gia tộc chắc là vui...bem nhau đã tay...

Clary
15-01-2014, 07:56 AM
Sao game này không có lệnh triệu tập ta?Làm như Chinh Đồ ấy...Tộc trưởng triệu tập là các thành viên đang online sẽ nhận được lệnh và triệu tập về ngay vị trí của tộc trưởng luôn...Trồng cây cũng dễ khỏi chạy đi tìm...Cái này phải có vận tiêu gia tộc chắc là vui...bem nhau đã tay...

Có thẻ lệnh bài triệu tập gia tộc chứ sao lại ko có bạn. Trân Bảo Các bán với giá 188 vàng đấy ^^