PDA

View Full Version : Nên cho lập lại chức năng nhận thưỡng event phúc lợi giáp ngọ cho những ai nạp hơn 5 triệu !!Alexander
19-01-2014, 04:59 AM
Mình thấy nên cho lập lại chức năng nhận thưỡng event phúc lợi giáp ngọ vì :

Thứ nhất : Có thêm vàng khóa

thứ nhì : Gia hạn được thêm thời gian cho các ấn soái

thứ ba : Công bằng cho những ai nạp hơn 5 triệu

thứ tư : Có thể đỗi phụ ma thạch khác, dànhcho những ai đã lỡ tay chọn nhầm kỉ năng phụ ma thạch

thư năm : Có thêm giờ x4 exp

thứ sáu : Có cơ hội đánh ra tọa kỵ u minh và phiên vũ ngon vì hoán thú 2 bậy giờ rất khó kiếm, và
nhất là giá ngựa hiện giờ quá cao

thứ bảy : Duo có lợi mà ;))


---- xin hết ----

VôDanhKhách
22-01-2014, 09:13 AM
1 like cho bạn, nên cho nó thành hình thức phúc lợi hàng tháng, nhiều game khác đều có các chức năng tương tự như vậy rồi !

caydaxp12
22-01-2014, 09:23 AM
bay gio may nguoi nap tien con choi cai tro nap vao nhan thuong nua thi ai con giam choi. da co tien lai con tham nua thi tu choi voi NPC di