PDA

View Full Version : Lì Xì Năm MớiĐộc Cô Phong
21-01-2014, 01:48 PM
Hòa chung với niềm vui của những ngày đầu năm 2014, mỗi ngày Sa Ức Dung ở Ly Ưu Đảo sẽ dành tặng quý nhân sĩ Lì Xì Tất Niên. Nhanh chân tham gia sự kiện Lì Xì Năm Mới nhé.

Thời gian


• Thời gian bắt đầu: 7h00 ngày 22/01/2014 (sau khi kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản 2.20)• Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/02/2014
Đối tượng tham gia

• Nhân vật đạt cấp 40 trở lên

NPC liên quanNPC Sa Ức Dung

Vị trí


http://nkvs.vn/static/uploads/event/tetgiapngo/hongbao/saucdung.png

• Ly Ưu Đảo

• Tọa độ: 101,74


Vật PhẩmVật phẩm
Hình ảnh
Nguồn gốc và công dụngLì Xì Tân Niên
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/baolixi.png
• Nhân sĩ đến gặp NPC Sa Ức Dung sẽ nhận được
• Sử dụng Lì Xì Tân Niên, ngẫu nhiên nhận được vàng khóa, Thẻ Tài Phú Năm Mã, Thẻ Chúc Phúc Tân Xuân


Cách thức thực hiệnCách thức thực hiện
Hình ảnh minh họa• Mỗi ngày, quý nhân sĩ đến tìm đến NPC Sa Ức Dung nhấp chọn dòng chữ Lì Xì Tân Niên sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm


http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/lixi.png• Nhấp chọn dòng chữ Nhận Quà Tân Niên để nhận Lì Xì Tân Niên

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/lixi2.png


Phần thưởng

• Mở Lì Xì Tân Niên, tương ứng với giới hạn đẳng cấp của từng máy chủ, quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên được nhận các phần thưởng hấp dẫn như sau:

Máy chủ giới hạn đẳng cấp 69
Vật phẩm

Hình ảnh
Công dụng


Thẻ Tài Phú
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Mở ra được nhận 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công. Không thể bán TiệmThẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân.400 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


500 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


700 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


900 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1000 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 89
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Mở ra được nhận 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Thẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân600 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


800 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1000 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1200 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1500 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 150
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Mở ra được nhận 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Thẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân


600 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


800 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1000 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1500 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


2000 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh có
thể nhận được điểm Danh Vọng


Lưu ý


Máy chủ Tam Sơn và An Hải mới mở chưa nhận được Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
Mỗi ngày chỉ nhận được 1 Lì Xì Tất Niên