PDA

View Full Version : Gia Tộc Đoàn ViênĐộc Cô Phong
21-01-2014, 02:12 PM
Tết đến xuân về, mỗi Gia tộc quay quần, đoàn tụ bên nhau sau những tháng ngày chinh chiến, rũ bỏ mọi toan tính, thị phi chốn giang hồ để nâng chén rượu hòa hảo với anh em. Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó - những người quyền cao chức trọng và hết lòng vì gia tộc nay có thể mời các thành viên đến gia viên chung vui Tiệc Rượu Đoàn Viên. Buổi tiệc rượu gắn kết huynh đệ trong gia tộc, nhìn lại chặng đường đã qua của gia tộc mình và chào đón năm mới với những thắng lợi mới. Nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón quý nhân sĩ tại Tiệc Rượu Đoàn Viên, nhanh chân lên nào!


http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/giatocdoanvien2.jpg

Thời gian

• Thời gian bắt đầu: 7h00 ngày 22/01/2014 (sau khi kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản 2.20)
• Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/02/2014

Đối tượng tham gia

• Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
• Nhân vật đã là thành viên chính thức của gia tộc

NPC liên quanNPC liên quan

Vị trí


http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/giatoc/1.jpg

• Phượng Tường: 378/420
• Biện Kinh: 412/424
• Dương Châu: 370/451
• Thành Đô: 441/416


• Tương Dương: 724/452http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/bandonghanh/1.jpg

• Tương Dương: 463/447
• Dương Châu: 448/459
• Phượng Tường: 481/409
• Biện Kinh: 481/424
• Thành Đô: 505/430
Vật phẩmVật phẩm
Hình ảnh
Nguồn gốc, công dung và thuộc tính


Lệnh Tiệc Rượu Đoàn Viên
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/lenhtiecruou.png
• Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó gia tộc có thể đến tìm NPC Quản Lý Gia Tộc để nhận 1 Lệnh Tiệc Rượu Đoàn Viên
• Sau 24h00 mỗi ngày sẽ tự động biến mất, không thể bán Tiệm


Thiệp Đoàn Viên
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Các thành viên của gia tộc trò chuyện với NPC Tiệc Rượu Đoàn Viên sẽ nhận được
• Sử dụng Thiệp Đoàn Viên trong vòng 5 phút sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm
• Mỗi ngày được nhận 2 Thiệp Đoàn Viên, thời gian giữa 2 lần nhận là 3 phút
• Chỉ có hiệu lực trong vòng 10 phút sau khi nhận, không thể bán Tiệm


Quà Đoàn Tụ
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/quadoantu.png
• Các thành viên của gia tộc trò chuyện với NPC Tiệc Rượu Đoàn Viên sẽ nhận được
• Sử dụng Quà Đoàn Tụ ngẫu nhiên có thể nhận được Thẻ Tài Phú Năm Mã, Thẻ Chúc Phúc Tân Xuân, Cống Hiến Sư Môn...
• Sau 24h00 mỗi ngày sẽ tự động biến mất, không thể bán Tiệm


Cách thức tham giaCách thức tham gia
Hình ảnh minh họa


• Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào lúc 20h00 đến 23h00, Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó gia tộc có thể đến tìm NPC Quản Lý Gia Tộc nhấp chọn Nhận Lệnh Tiệc Rượu Đoàn Viên

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/nhanruou.png


• Nhân vật có Lệnh Tiệc Rượu Tân Niên cần vào gia viên mình nhấp chọn Mở Tiệc Rượu Đoàn Viên

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/tiecruou.png


• Thành viên gia tộc có thể vào gia viên của Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó, trò chuyện với NPC Tiệc Rượu Tân Niên và nhấp chọn Nhận 1 món ăn và quà thần bí

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/tiecruou2.png


Phần thưởng

• Mở Quà Đoàn Tụ, tùy theo giới hạn đẳng cấp của từng máy chủ, các thành viên gia tộc ngẫu nhiên có thể nhận được các phần quà hấp dẫn như sau:


Máy chủ giới hạn đẳng cấp 69
Vật phẩm

Hình ảnh
Công dụng


Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán TiệmThẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân300 Cống Hiến Sư Môn

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


400 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


500 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


700 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


900 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


2000 Điểm Truyện Ký

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


2500 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


3500 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


4500 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


5000 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 89
Vật phẩm

Hình ảnh
Công dụng


Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Thẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân500 Cống Hiến Sư Môn

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


600 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


800 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


1000 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


1200 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


3000 Điểm Truyện Ký

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


4000 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


5000 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


6000 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


7500 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 150
Vật phẩm

Hình ảnh
Công dụng


Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Thẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân600 Cống Hiến Sư Môn

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


800 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


1000 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


1200 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


1400 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


3500 Điểm Truyện Ký

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


4500 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


5500 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


6500 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


8000 Điểm Truyện Ký
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/diemtk.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh có thể nhận được điểm Danh Vọng


Lưu ý


Máy chủ Tam Sơn và An Hải mới mở chưa nhận được Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
Lệnh Tiệc Rượu Đoàn Viên, Quà Đoàn Tụ nếu không sử dụng sau 24h00 mỗi ngày sẽ tự động biến mất
Thiệp Đoàn Viên chỉ có hiệu lực sử dụng trong vòng 10 phút sau khi nhận
Sau khi mở tiệc, ít nhất phải có một nhân vật canh giữ gia viên, nếu không Tiệc Rượu sẽ lập tức biến mất