PDA

View Full Version : Đai Vàng Tân XuânĐộc Cô Phong
21-01-2014, 02:22 PM
Những ngày này, khi tham gia các sự kiện năm mới, quý nhân sĩ có thể nhận được Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh, sử dụng nó có thể nhận được Danh Vọng tương ứng, sau khi Danh Vọng đạt đến cấp độ nhất định thì có thể ở chỗ Quan Danh Vọng mua đai vàng, đai bạc, đai đồng.

Thời gian

• Thời gian bắt đầu: 7h00 ngày 22/01/2014 (sau khi kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản 2.20)
• Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/01/2014

Đối tượng tham gia

• Nhân vật 14 máy chủ Ngạo Kiếm Vô SongCụm máy chủ
Tên máy chủ


Tương Dương
Châu Giang
Linh Giang
Phúc Giang
Túy Giang


Biện Kinh
Thái Sơn
Thiên Sơn
Vạn Sơn
Tuyết Sơn
Bảo Sơn
Dương Châu
Nam Giang
Long Giang
Trường Hải
Hoàng Hải

NPC liên quanQuan Danh Vọng - Nam Cung Niên
Vị trí


http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/danhvong/namcungnien2.png

• Thành thị:
Biện Kinh
• Tọa độ: 935/428
Vật phẩm
Vật phẩm
Hình ảnh
Nguồn gốc và công dụngĐai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Nhân sĩ tham gia sự kiện năm mới: Pháo Hoa Tân Niên, Gia Tộc Đoàn Viên, Chúc Phúc Tân Xuân, Truy Đuổi Niên Thú, Lì Xì Năm Mới hoặc mở Hộp Quà Hồng Phúc ngẫu nhiên nhận được Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
• Sử dụng Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh có thể nhận được Danh Vọng tương ứng, sau khi Danh Vọng đạt đến cấp độ nhất định thì có thể ở chỗ Quan Danh Vọng mua các loại trang bịĐai vàng
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daivang.jpg
• Mua tại Quan Danh Vọng, khi mua cần có Điểm Danh Vọng

• Tăng thuộc tính nhân vậtĐai bạc
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daibac.jpg
• Mua tại Quan Danh Vọng, khi mua cần có Điểm Danh Vọng

• Tăng thuộc tính nhân vật


Đai đồng

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/banlongtrucnhat.png
• Mua tại Quan Danh Vọng, khi mua cần có Điểm Danh Vọng

• Tăng thuộc tính nhân vật