PDA

View Full Version : Pháo Hoa Tân NiênĐộc Cô Phong
22-01-2014, 01:56 PM
Năm mới vui vẻ, mã đáo thành công! Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày quý nhân sĩ đều có thể đến chỗ NPC Quản Lý Pháo Hoa để nhận 5 Pháo Hoa Tân Niên.http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/vansunhuy2.png
Thời gian

Thời gian bắt đầu: 7h00 ngày 22/01/2014 (sau khi kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản 2.20)

Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/02/2014

Đối tượng tham gia


Nhân vật đã đạt cấp 40

Nhân vật đã gia nhập môn phái

NPC liên quan


NPC Quản Lý Pháo Hoa

Vị trí


http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/quanlyphaohoa.png
• Xuất hiện ngẫu nhiên tại quảng trường 5 thành thị: Dương Châu, Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô, Phượng TườngVật phẩm


Vật phẩm
Hình ảnh
Nguồn gốc và công dụngPháo Hoa Tân Niên
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/phaohoa.png
• 19h30 đến 20h00 mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ đối thoại với NPC Pháo Hoa sẽ nhận được

• Mỗi lần sử dụng Pháo Hoa Tân Niên, trong vòng 3 phút sẽ nhận được hiệu ứng Vạn Sự Như Ý, Rương Pháo Hoa và rất nhiều điểm kinh nghiệm.
• Mỗi ngày chỉ được nhận 5 Pháo Hoa Tân Niên
• Không thể bán Tiệm
• 30 phút sau khi nhận sẽ tự động biến mất, quý nhân sĩ hãy nhanh tay sử dụng
Rương Pháo Hoa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/ruongphaohoa.png

• Sử dụng Pháo Hoa Tân Niên sẽ nhận được

• Mở ra ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như vàng khóa, bạc khóa, Hoạt Lực khóa, thủy tinh, Thẻ Tài Phú Năm Mã, Thẻ Chúc Phúc Tân Xuân

• Sau 24h00 mỗi ngày sẽ tự động biến mất, quý nhân sĩ hãy nhanh tay sử dụng

• Không thể bán tiệm
Quy trình tham gia


Cách thức thực hiện

Hình ảnh minh họa


• Quý vị đến tìm NPC Quản Lý Pháo Hoa tại quảng trường 5 thành thị

• Nhấp chọn dòng chữ Nhận Pháo Hoa Tân Niên


http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/nhanphaohoa.png


• Sau khi đã nhận Pháo Hoa Tân Niên, quý vị nhấp chuột trái vào Pháo Hoa Tân Niên sẽ nhận được hiệu ứng đẹp mắt, Rương Pháo Hoa và rất nhiều điểm kinh nghiệm.

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/vansunhuy.png


Phần thưởng• Quý nhân sĩ tiến hành mở Rương Pháo Hoa ngẫu nhiên sẽ nhận được một trong những phần thưởng hấp dẫn và có giá trị như sau:


Máy chủ giới hạn đẳng cấp 69
200 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


800 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


2 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị
5 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


8 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


500 Hoạt Lực khóa

http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


1000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


2000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


5000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao DịchTử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bịhttp://nkvs.vn/C%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%C3%B3a%20trang%20b%E1%BB%8B ,%20t%C4%83ng%20thu%E1%BB%99c%20t%C3%ADnh%20c%E1%B B%A7a%20trang%20b%E1%BB%8B
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao DịchThẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Thẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân
Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 89
Tên đạo cụ

Hình ảnh
Công dụng300 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


500 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1000 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


3 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


5 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


10 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


500 Hoạt Lực khóa

http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


1000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


2000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


5000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao DịchTử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịchhttp://nkvs.vn/C%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%C3%B3a%20trang%20b%E1%BB%8B ,%20t%C4%83ng%20thu%E1%BB%99c%20t%C3%ADnh%20c%E1%B B%A7a%20trang%20b%E1%BB%8B2 Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Thẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân
Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 150
Tên đạo cụ

Hình ảnh
Công dụng


400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các
600 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1200 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


4 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


5 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


10 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


500 Hoạt Lực khóa

http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


1000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


2000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


5000 Hoạt Lực khóa
http://tdq.vn/upload/image/2013/09/26/image024.png
• Dùng để chế tạo các loại trang bị, vũ khí


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao DịchTử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịchhttp://nkvs.vn/C%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%C3%B3a%20trang%20b%E1%BB%8B ,%20t%C4%83ng%20thu%E1%BB%99c%20t%C3%ADnh%20c%E1%B B%A7a%20trang%20b%E1%BB%8B2 Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng có thể nhận được điểm Danh Vọng


Thẻ Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân
Lưu ý


Nhân vật chỉ có thể sử dụng Pháo Hoa Tân Niên xung quanh NPC Quản Lý Pháo Hoa