PDA

View Full Version : Chúc Phúc Tân XuânĐộc Cô Phong
23-01-2014, 08:33 AM
Năm hết tết đến, ngày lành tháng tốt, quý nhân sĩ giang hồ hãy cùng tề tựu tại Biện Kinh và viết ra tâm nguyện của mình dưới Cây Chúc Phúc.

Thời gian


Thời gian bắt đầu: 7h00 ngày 22/01/2014 (sau khi kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản 2.20)

Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/02/2014
Thời gian nhận thưởng của gia tộc: 0h00 ngày 08/02/2014 đến hết ngày 15/02/2014


Đối tượng tham gia


Nhân vật đạt cấp 40 trở lênCây Chúc PhúcCây Chúc Phúc
Vị trí


http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/caychucphuc.png

• Vị trí: Biện Kinh
• Tọa độ: 913/344
Vật phẩm
Vật phẩm
Hình ảnh
Nguồn gốc và công dụngThẻ Chúc Phúc
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/thechucphuc%281%29.png
• Quý nhân sĩ tham gia các sự kiện Lì Xì Năm Mới, Gia Tộc Đoàn Viên, Pháo Hoa Tân Niên, Xua Đuổi Niên Thú sẽ nhận được
• Mua tại Trân Bảo Các, giá 100 vàng/1 thẻRương Chúc Phúc
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/ruongchucphuc.png
• Quý nhân sĩ sử dụng Thẻ Chúc Phúc sẽ nhận được

• Mở ra sẽ nhận được vàng khóa, bạc khóa, thủy tinh...

• Không thể bán tiệmQuy trình tham gia
Cách thức thực hiện
Hình ảnh minh họa


• Quý vị đến tìm Cây Chúc Phúc, nhấp chọn dòng chữ "Dùng 1 Thẻ Chúc Phúc" hoặc "Dùng tất cả Thẻ Chúc Phúc" hoặc "Xem xếp hạng chúc phúc gia tộc"

• Mỗi lần sử dụng Thẻ Chúc Phúc sẽ nhận được Rương Chúc Phúc

http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/caychucphuc2.png


Phần thưởng

Phần thưởng cá nhân
• Tương ứng với thời gian khai mở của từng máy chủ, quý nhân sĩ mở Rương Chúc Phúc sẽ nhận được các phần thưởng quý giá như sau:

Máy chủ giới hạn đẳng cấp 69
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


200 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các300 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


2 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị3 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


100 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân200 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 89
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


300 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


500 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


2 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị3 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


4 vạn bạc khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


200 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân300 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng có thể nhận được điểm Danh VọngMáy chủ giới hạn đẳng cấp 99
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


300 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


500 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


600 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


3 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị4 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


5 vạn bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/denhat_giatoc/14.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị


200 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân300 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


400 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/conghiensumon.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


2 Thẻ Tài Phú Năm Mã
http://nkvs.vn/static/uploads/event/giangsinhanlanh/uocnguyengiangsinh/lixi.png
• Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm


Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/eventtet/daidanhvong.png
• Sử dụng có thể nhận được điểm Danh VọngPhần thưởng gia tộc


• Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ thống kê số lần chúc phúc của các thành viên trong gia tộc đưa lên Bảng xếp hạng chúc phúc gia tộc. Trong thời gian nhận thưởng, từ ngày 08/02 đến 15/02/2014, các thành viên của gia tộc có thể đến Cây Chúc Phúc nhận 2 Quà Thưởng Tân Niên. Ngoài ra. tương ứng với vị trí xếp hạng, các thành viên trong gia tộc sẽ được nhận thêm các phần quà như sau:
Vị thứ xếp hạng
Phần thưởng nhận thêm


1
6 Quà Thưởng Tân Niên2-5
4 Quà Thưởng Tân Niên6-10
2 Quà Thưởng Tân Niên11-20
1 Quà Thưởng Tân Niên
• Mở Quà Thưởng Tân Niên, tương ứng với thời gian khai mở của từng máy chủ, quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng quý giá như sau:


Máy chủ giới hạn đẳng cấp 69
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


200 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các300 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


600 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


800 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo CácMáy chủ giới hạn đẳng cấp 89
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


300 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


500 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


700 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1000 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo CácMáy chủ giới hạn đẳng cấp 99
Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


400 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các500 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


600 vàng khóa

http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


800 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các


1500 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo CácLưu ý


Mỗi ngày mỗi nhân vật có thể chúc phúc 150 lần
Sau 00h00 ngày 08/02/2014, các thành viên gia tộc mới được nhận phần thưởng gia tộc

Bảng xếp hạng chúc phúc gia tộc sẽ được làm mới 5 phút/1 lần
Phần thưởng gia tộc mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần, tối đa 5 lần nhận

Đạo cụ thưởng đều khóa, không thể bán
Phải là thành viên chính thức của gia tộc mới nhận được phần thưởng gia tộc

Tất cả thành viên trong cùng gia tộc tổng cộng chỉ được nhận 250 phần thưởng, vượt quá số lượng trên thì những thành viên còn lại không được phần thưởng nhận thêm