PDA

View Full Version : Event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ đợt 4 ngày 23/01/2014Sặc Nước
23-01-2014, 01:52 PM
http://i2.upanh.com/2014/0121/14//58576907.1501842779543168728796140008141n.jpg (http://upanh.com/view/?id=3vw4eb7e9ny)


Thế là đợt cuối cùng của event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ cũng đã đến,nhanh chân tham gia để mang code Ngạo Kiếm Lệnh về nào cả nhà! http://eemoticons.net/Upload/cole qq girl/cole qq speed girl 000.gif (http://eemoticons.net/D/cole-qq-girl/cole qq speed girl 000)

+) Đối tượng tham gia :

Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

+) Thời gian diễn ra :

Event sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 22/01 – 23/01/2014, mỗi ngày có 2 đợt :
- Đợt 1,2 : 14h - 20h ngày 22/01
- Đợt 3,4 : 10h - 14h ngày 23/01

+) Nội dung event:

- Mỗi ngày vào khung giờ đã cho, BTC sẽ up 2 hình ảnh tại topic Sự kiện ngoài game với tiêu đề “ Event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ đợt… ngày … “

- Nhiệm vụ của các bạn là đoán chính xác tên mặt nạ sau đó gửi bài thi theo mẫu :

• Tên nhân vật:
• Tên server :
• Trong ảnh là
- Mặt nạ 1 :
- Mặt nạ 2 :

+) Cơ cấu giải thưởng :

Tại mỗi đợt, 05 bạn gửi bài thi nhanh và chính xác nhất sẽ được nhận Code Ngạo Kiếm Lệnh.

Lưu ý : Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện nhé!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh đợt 4 :


- Mặt nạ 1 :
http://i8.upanh.com/2014/0123/06//58587326.doiytu.jpg (http://upanh.com/view/?id=avw7cb9gdxl)


-Mặt nạ 2 :
http://i0.upanh.com/2014/0123/06//58587327.namcungphung.jpg (http://upanh.com/view/?id=fvw54b4gbxm)

Giải thưởng sẽ được tổng kết và công bố trong ngày 24/01/2014 nhé. Chúc các bạn may mắn. http://eemoticons.net/Upload/cole qq girl/cole qq speed girl 018.gif (http://eemoticons.net/D/cole-qq-girl/cole qq speed girl 018)

Bấm vào đây để xem đợt 1 (http://diendan.duo.vn/threads/1510719-event-nhin-hinh-doan-mat-na-dot-1-ngay-22012014)
Bấm vào đây để xem Đợt 2 (http://diendan.duo.vn/threads/1510731-event-nhin-hinh-doan-mat-na-dot-2-ngay-22012014?p=1550079)
Bấm vào đây để xem đợt 3 (http://diendan.duo.vn/threads/1510755-event-nhin-hinh-doan-mat-na-dot-3-ngay-23012014?p=1550148#post1550148)

Clary
23-01-2014, 02:33 PM
Mặt nạ 1: Đới y Tư
Mặt nạ 2: Nam Cung Phụng

Clary
23-01-2014, 02:39 PM
• Tên nhân vật: [H]LovelyLynk
• Tên server : Tam Sơn
• Trong ảnh là
- Mặt nạ 1 : Nam Cung Phụng
- Mặt nạ 2 : Đới Y Tư

LúcLắc
23-01-2014, 02:39 PM
• Tên nhân vật: .LúcLắc.
• Tên server : An hải
• Trong ảnh là
- Mặt nạ 1 : Tiểu Long
- Mặt nạ 2 : Nam Cung Phụng

Clary
23-01-2014, 02:40 PM
• Tên nhân vật: [H]LovelyLynk
• Tên server : Tam Sơn
• Trong ảnh là
- Mặt nạ 1 : Đới Y Tư
- Mặt nạ 2 : Nam Cung Phụng

Tao
23-01-2014, 02:41 PM
• Tên nhân vật: .BòLúcLắc.
• Tên server : An Hải
• Trong ảnh là
- Mặt nạ 1 : Đời Ý Tư
- Mặt nạ 2 : Nam Cung Phụng

chipka
23-01-2014, 06:32 PM
• Tên nhân vật:1stchipka
• Tên server :an hải
• Trong ảnh là
- Mặt nạ 1 : Đới Y Tư
- Mặt nạ 2 :Nam Cung Phụng

Pinochio
24-01-2014, 09:48 AM
Tên Nhân Vật Pinochio.-FC-
Tên sever: An Hải
Trong ảnh là:
+ Mặt nạ 1: Đới Y Tư
+ Mặt nạ 2: Nam Cung Phụng