PDA

View Full Version : Boss sv An HảiHCWhjspeR
10-02-2014, 10:55 PM
Cuộc chiến đãm máu (tốn máu), không biết Bang nào ăn được boss, cơ mà ChíTôn hấp diêm hết nên ko lên nhặt đc đồ ::stick:
http://upanh.in/GTX.png:stick::stick: