PDA

View Full Version : Hương sắc tháng 3 - Vườn hoa hồngĐộc Cô Phong
04-03-2014, 11:48 AM
Qúy nhân sĩ thân mến,
Nhân dịp ngày Quốc Tế Phụ Nữ, bổn trang đã phát hiện một Vườn Hoa Hồng xinh đẹp ở nơi dã ngoại. Tuy nhiên, có không ít kẻ ác có ý đồ muốn chiếm Vườn Hoa Hồng làm của riêng. Nay, xin nhờ các vị đại hiệp trượng nghĩa tương trợ, giúp dân làng bảo vệ vùng thế ngoại đào nguyên đó.

Thời gian
• Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 06/03/2014
• Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 25/03/2014

Đối tượng tham gia
• Người chơi có đẳng cấp từ 40 trở lên
• Tổ đội: 3 thành viên trở lên

NPC liên quan

http://i61.photobucket.com/albums/h53/SueDang/3454_zps89dec7ef.jpg


Vật phẩm


Hình ảnh
Nguồn gốc và thuộc tính


http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/hoahongdo.jpg
• Đánh bại quái trong Vườn Hoa Hồng có thể nhận được
• Có thể xếp chồng 99 hoa


http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/hoahongvang2(1).jpg
• Đánh bại quái trong Vườn Hoa Hồng có thể nhận được
• Có thể xếp chồng 99 hoa


http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/hoahongxanh2(1).jpg
• Đánh bại quái trong Vườn Hoa Hồng có thể nhận được
• Có thể xếp chồng 99 hoa


http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/no2.jpg
• Đánh bại quái trong Vườn Hoa Hồng ngẫu nhiên nhận được hoặc có thể mua tại Trân Bảo Các, giá 120 vàng/1 Nơ


http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/bohoatamsac.jpg
• Ghép 5 Hoa Hồng Đỏ + 5 Hoa Hồng Vàng + 5 Hoa Hồng Xanh sẽ nhận được

• Mở ra ngẫu nhiên nhận được vàng khóa, thủy tinh, toái phiến...


http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/huongsacthang3/giohoahong.jpg
• Ghép 5 Hoa Hồng Đỏ + 5 Hoa Hồng Vàng + 5 Hoa Hồng Xanh sẽ nhận được

• Mở ra ngẫu nhiên nhận được vàng khóa, thủy tinh, toái phiến...Thực hiện


Cách thức tham gia
Hình ảnh minh họa


• Quý vị đến gặp NPC Đại Sứ Sự Kiện Phương Phàm

• Nhấp chọn dòng chữ Phụ bản vườn hoa hồng
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/vuonhoahong.jpg


• Đánh bại kẻ trộm hoa, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội nhận được Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Xanh, Hoa Hồng Vàng, Rìu Lớn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/ketromhoa.jpg


• Đánh bại boss Vạn Lý Độc Hành, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội nhận được Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Xanh, Hoa Hồng Vàng, Nơ, Rìu Lớn
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/bossvuonhoanhong.png


• Nhấp chuột phải vào một trong các vật phẩm: Hoa Hồng Vàng, Hoa Hồng Xanh, Hoa Hồng Đỏ rồi nhấn chọn Ghép Bó Hoa Tam Sắc hoặc Ghép Giỏ Hoa Hồng
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/ghephoa.jpg

Công thức ghép


5 Hoa Hồng Đỏ + 5 Hoa Hồng Xanh + 5 Hoa Hồng Vàng = Bó Hoa Tam Sắc


5 Hoa Hồng Đỏ + 5 Hoa Hồng Xanh + 5 Hoa Hồng Vàng + 1 Nơ = Giỏ Hoa HồngPhần thưởng

• Nhấp chuột trái vào Bó Hoa Tam Sắc, Giỏ Hoa Hồng, quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên được nhận các vật phẩm quý giá như sau:

Máy chủ giới hạn đẳng cấp 89


Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


400 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


500 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


600 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


700 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


800 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


5 Huyền Thiết Thạch
http://nkvs.vn/event/trungthuthuongnguyet/images/news/tab2/tab2_18.jpg
• Dùng để chế tạo trang bị ngựa, khi dùng có thể nhận vàng khóa, bạc khóa hoặc Hoạt Lực


Toái Phiến bậc 1
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/huongsacthang3/toaiphien1.jpg
• Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Toái Phiến bậc 2
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/huongsacthang3/toaiphien2.jpg
• Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Toái Phiến bậc 3
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/huongsacthang3/toaiphien3.jpg
• Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao DịchMáy chủ giới hạn đẳng cấp 150


Tên đạo cụ
Hình ảnh
Công dụng


500 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


600 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


800 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


1000 vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/vangkhoa.jpg
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các, Hành Cước Thương Nhân


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/caothu105/lamtt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/denondaple/dapletonsu/ttt.jpg
• Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Dây Bắt Thú Bạc
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/daybatthubac.png
• Dùng để bắt tọa kỵ cấp 100
• Không thể bán Tiệm


Toái Phiến bậc 1
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/huongsacthang3/toaiphien1.jpg
• Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Toái Phiến bậc 2
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/huongsacthang3/toaiphien2.jpg
• Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Toái Phiến bậc 3
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/huongsacthang3/toaiphien3.jpg
• Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch


Lưu ý


Mỗi nhân sĩ được ghép tối đa: 60 Bó Hoa Tam Sắc và 40 Giỏ Hoa Hồng
Phải thành lập tổ đội gồm 3 thành viên trước khi tham gia sự kiện Vườn Hoa Hồng
Mỗi nhân sĩ chỉ được tham gia 2 lần/ 1 ngày