PDA

View Full Version : Event Đuổi Hình Bắt Chữ - Đợt 3 ngày 28/03/2014Sặc Nước
26-03-2014, 03:01 PM
http://i.imgur.com/qKpaMHf.jpg

Cơ hội cuối cùng đây, cùng tham gia đợt 3 nào
http://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gif

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 15h ngày 26/03/2014
- Đợt 2 : 15h ngày 27/03/2014
- Đợt 3 : 15h ngày 28/03/2014

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 14h BTC sẽ đưa ra 2 hình ảnh gợi ý, nhiệm vụ của người chơi là đoán đúng bức ảnh nói đến cái gì ( đáp án đều liên quan đến game NKVS ) rồi gửi bài tham gia tại topic Event Đuổi Hình Bắt Chữ đợt .. theo mẫu :

Tên nhân vật:
Server:
Đáp án:
-Hình 1 :
-Hình 2 :

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài thi nhanh và chính xác nhất sẽ được nhận 01 code Ngạo Kiếm LệnhLưu ý:
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.


http://img2.hostingpics.net/pics/160504Barres_divers__20_.gif

Đề bài

Hình ảnh 1 :
http://i.imgur.com/16NYbgT.jpg

Hình ảnh 2 :
http://i.imgur.com/8wtwnRW.jpg

Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, nhớ theo dõi xem mình có tên trong danh sách trúng thưởng không nha cả nhà
http://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gif

Nhiếp Phong
28-03-2014, 03:09 PM
Tên nhân vật: ◄Nhiếp☼Phong►
Server: Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu mộ tử
-Hình 2 : chúc phúc chi vũ

Nhiếp Phong
28-03-2014, 03:11 PM
http://i.imgur.com/qKpaMHf.jpg

Cơ hội cuối cùng đây, cùng tham gia đợt 3 nào
http://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gif

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 15h ngày 26/03/2014
- Đợt 2 : 15h ngày 27/03/2014
- Đợt 3 : 15h ngày 28/03/2014

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 14h BTC sẽ đưa ra 2 hình ảnh gợi ý, nhiệm vụ của người chơi là đoán đúng bức ảnh nói đến cái gì ( đáp án đều liên quan đến game NKVS ) rồi gửi bài tham gia tại topic Event Đuổi Hình Bắt Chữ đợt .. theo mẫu :


http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài thi nhanh và chính xác nhất sẽ được nhận 01 code Ngạo Kiếm Lệnh

http://img2.hostingpics.net/pics/160504Barres_divers__20_.gif

Đề bài

Hình ảnh 1 :
http://i.imgur.com/16NYbgT.jpg

Hình ảnh 2 :
http://i.imgur.com/8wtwnRW.jpg

Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, nhớ theo dõi xem mình có tên trong danh sách trúng thưởng không nha cả nhà
http://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gif

Tên nhân vật: ◄Nhiếp☼Phong►
Server: Lạc sơn
Đáp án:
-Hình 1 : âu mộ tử
-Hình 2 : chúc phúc chi vũ

Tuấn Đạt
28-03-2014, 03:12 PM
Tên nhân vật:TiêuNgọcSương
Server:Biện Kinh - Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 :Chúc Phúc Chi Vũ

Smile11
28-03-2014, 03:12 PM
Tên nhân vật:VươngTửHp
Server:LạcSon
Đáp án:
-Hình 1 :Âu mộ tử
-Hình 2 :Chúc Phúc Chi Vũ

NvDKu
28-03-2014, 03:12 PM
Tên nhân vật:Thiên•Sát
Server: Biện Kinh - Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

Tuấn Hưng
28-03-2014, 03:13 PM
Tên nhân vật:TiêuNgọcNhược
Server:Biện Kinh - Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 :Chúc phúc chi vũ

aaaaa11
28-03-2014, 03:13 PM
Tên nhân vật:MRslol
Server:Lạc sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu mộ tử
-Hình 2 :Chúc phúc chi vũ

KhangSeob
28-03-2014, 03:15 PM
Tên nhân vật: QuáchPhiÂn
Sever: Lâm Giang
Đáp án:
- Hình 1: Vũ Mộ Nương
-Hình 2: Chúc phúc chi vũ

xczxczxcff
28-03-2014, 03:17 PM
Tên nhân vật:Tiểu•Muội
Server:
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 :Chúc phúc chi vũ

xczxczxcff
28-03-2014, 03:18 PM
Tên nhân vật:Tiểu•Muội
Server: Biện Kinh - Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 :Chúc Phúc Chi Vũ

BaGia
28-03-2014, 03:24 PM
Tên nhân vật:THPTBagia
Server:SongGiang
Đáp án:
-Hình 1 :Nam Mộ Dung
-Hình 2 :Chúc PhúcChi Vũ

Betrayer
28-03-2014, 03:27 PM
Tên nhân vật:★•LệღƯớtღMy•★
Server:lạc sơn
Đáp án:
-Hình 1 : âu mộ tử
-Hình 2 : chúc phúc chi vũ

missphoenix
28-03-2014, 03:52 PM
Tên nhân vật: MissPhoenix
Server: Lâm Giang
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử.
-Hình 2 :Chúc Phúc Chi Vũ.

kaima008tb
28-03-2014, 03:52 PM
Tên nhân vật: ♥Như♥
Server: Biện Kinh - Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

MidSuMi
28-03-2014, 03:54 PM
Tên nhân vật: ♥Kiều♥
Server: Biện Kinh - Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

actaodaynay
28-03-2014, 03:56 PM
Tên nhân vật: oEmĐiQuayTay
Server: Biện Kinh - Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

Sư Tử Giấy
28-03-2014, 03:57 PM
Tên nhân vật:SưTửGiấy
Server: Biện Kinh Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Dung
-Hình 2 :Chúc Phúc Chi Vũ

BướngSóng
28-03-2014, 03:58 PM
Tên Nhân Vật : BướngSóng
Sever : An Hải
Đáp Án :
-Hình Ảnh 1 : Hải Mộ Tử
-Hình Ảnh 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

mrkool
28-03-2014, 04:01 PM
Tên nhân vật : Kools2Trinh
Sever : Biện Kinh_ Lạc Sơn
hình ảnh 1 : Âu Mộ Tử
hình ảnh 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

tutrinh
28-03-2014, 04:04 PM
Tên nhân vật : alộcô
Sever: Biện kinh _ lạc sơn
Hình ảnh 1 : Âu Mộ Tử
Hình ảnh 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

_S2_Long_S2_
28-03-2014, 04:06 PM
Tên nhân vật:_S2_Long_S2_
Server:Biện Kinh _ Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Sa Mộ Dung
-Hình 2 :Chúc Phúc Chi Vũ

Vũ Dương
28-03-2014, 04:08 PM
Tên Nhân Vật : VàngAbáo
Sever : An Hải
Đáp Án :
Hình Ảnh 1 : Âu Mộ Tử
Hình Ảnh 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

em đã giới thiệu rất nhiều người bạn vào chơi game mong add cho e xin 1 gifcode sever An Hải. em cảm ởn ad trước!!! TK

thjcklanhlung
28-03-2014, 04:09 PM
Tên nhân vật: na.koy
Server: biện kinh - lạc sơn
Đáp án:
-Hình 1 : âu mộ tử
-Hình 2 :chúc phúc chi vũ

Thần Võ
28-03-2014, 04:10 PM
Tên nhân vật: ThầnVõ...
Server: Biện Kinh Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

Lang Bạt
28-03-2014, 04:11 PM
Tên nhân vật: StartGameDH
Server: Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

nakanhkhoa
28-03-2014, 04:11 PM
Tên nhân vật:*Nấm*Lùn*
Server:lạc sơn

Đáp án:
-Hình 1 : sa mộ dung

-Hình 2 : chúc phúc chi vũ

daicakien
28-03-2014, 04:17 PM
Tên nhân vật:NTĐạiCa
Server:linh giang
Đáp án:
-Hình 1 :npc sa mộ dung
-Hình 2 :chúc phúc chi vũ

ZuriNguyen
28-03-2014, 04:20 PM
Tên nhân vật: ZuriNguyen
Server: Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Bách Nhĩ Hồ

Daiphong87
28-03-2014, 04:41 PM
Tên nhân vật:...Hư..Trúc...
Server:Lạc sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu dã tử
-Hình 2 :Chúc phúc chi vũ

maison
28-03-2014, 04:44 PM
Tên nhân vật:2Tay2Zu
Server:Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu dã tử
-Hình 2 :Chúc phúc chi vu

SuperHunter
28-03-2014, 04:52 PM
Tên nhân vật:>>Ghost<<
Server:Biện Kinh-Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Đàm Linh Nguyên

OoRylaioO
28-03-2014, 04:56 PM
Tên nhân vật:**Rylai**
Server:Biện Kinh-Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 :Đàm Linh Vũ

Thanh Gió
28-03-2014, 05:12 PM
Tên nhân vật : SOL•Gió
Sever : Lạc Sơn
Hình 1 : Âu Mộ Dung
Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

theun
28-03-2014, 05:14 PM
Tên nhân vật : *CherryWhite*
Server: Lạc Sơn
Hình 1: Âu Mộ Dung
Hình 2: Chúc phúc chi vũ

uchihamadara1512
28-03-2014, 05:30 PM
tên nhân vật : $ooWiNooo$
server : biện kinh - lạc sơn
đáp án :
hình 1 : Âu Mộ Tử
hình 2 :chúc phúc chi vũ

duaconcuaquy
28-03-2014, 05:36 PM
tên nhân vật : $aaaa$
server : biện kinh -lạc sơn
đáp án :
hình 1 : Âu mộ tử
hình 2 : chúc phúc chi vũ

nguyendinhqui1512
28-03-2014, 05:39 PM
tên NV : $cục$cức$biết$nói$
server :biện kinh -lạc sơn
đáp án :
hình 1 : âu mộ tử
hình 2 : chúc phúc chi vũ

nguyendinhqui
28-03-2014, 05:41 PM
tên nhân vật : $-F-C-$
server : biện kinh - lạc sơn
đáp án :
hình 1 : âu mộ tử
hình 2 : chúc phúc chi vũ

quiquinguyendinh
28-03-2014, 05:44 PM
tên NV : $bon$nổ$chậm$
server : biện kinh - lạc sơn
đáp án
hình 1 : âu mộ tử
hình 2 : chúc phúc chi vũ

loveyou031
28-03-2014, 05:48 PM
Tên nhân vật:ĐộcCôVõThánh
Server:Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

Làm_Em_Cười
28-03-2014, 06:02 PM
Tên nhân vật: Làm_Em_Cười
Server: Lạc Sơn
Đáp án
Hình 1: Âu Mộ Dung
Hình 2: Chúc phúc chi vũ

lãng tử hào hoa
28-03-2014, 07:18 PM
Tên nhân vật:LãngTửhàohoa.
Server:
Đáp án:
-Hình 1 :Âu Mộ Tử
-Hình 2 :Chúc Phúc Chi Vũ

Trai nghèo chung tình
28-03-2014, 07:37 PM
[BT].Tiêu.Diêu.Tử
Lâm Giang
Hinh 1: Âu Mộ Tử
Hình 2: Chúc Phúc Chi Vũ

KingSkyLove
28-03-2014, 08:48 PM
http://i.imgur.com/qKpaMHf.jpg

Cơ hội cuối cùng đây, cùng tham gia đợt 3 nào
http://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_081.gif.pagespeed.ce.mUATm7f72D.gif

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 15h ngày 26/03/2014
- Đợt 2 : 15h ngày 27/03/2014
- Đợt 3 : 15h ngày 28/03/2014

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 14h BTC sẽ đưa ra 2 hình ảnh gợi ý, nhiệm vụ của người chơi là đoán đúng bức ảnh nói đến cái gì ( đáp án đều liên quan đến game NKVS ) rồi gửi bài tham gia tại topic Event Đuổi Hình Bắt Chữ đợt .. theo mẫu :


http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/26.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài thi nhanh và chính xác nhất sẽ được nhận 01 code Ngạo Kiếm Lệnh

http://img2.hostingpics.net/pics/160504Barres_divers__20_.gif

Đề bài

Hình ảnh 1 :
http://i.imgur.com/16NYbgT.jpg

Hình ảnh 2 :
http://i.imgur.com/8wtwnRW.jpg

Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, nhớ theo dõi xem mình có tên trong danh sách trúng thưởng không nha cả nhà
http://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gifhttp ://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/Cow/emo.s2u.vn_096.gif.pagespeed.ce.NR2IUnN3xO.gif
pic1: Âu Vương Mộ Dung
pic2: Chúc Phúc Chi Vũ

KingSkyLove
28-03-2014, 08:51 PM
Tên nhân vật: KingSkyLove
Sever: An Hải
Đáp án:
Hình1: Âu Vương Mộ Dung.
hình2: Chúc Phúc Chi Vũ.

TopperVT
28-03-2014, 09:01 PM
Tên nhân vật:♥Tiêu♥Dao♥
Server:Lạc Sơn
Đáp án:
-Hình 1 : mộ dung thanh
-Hình 2 :chúc phúc chi vũ

Assasina
28-03-2014, 10:45 PM
Tên NV : TômTốp
sever : lâm giang
đáp án :
hình 1 : Âu Mộ Tử
hình 2 : chúc phúc chi vũ

__PhiNguyễn__
28-03-2014, 11:07 PM
tên nhân vật __PhiNguyễn__
sever : Lạc Sơn
đáp án:
1: Âu Mộ Tử
2: Chúc Phúc Chi Vũ

KANGNEE
28-03-2014, 11:19 PM
Tên nhân vật : ♫NhạcTiênDu♫
Sever : Lạc Sơn
Hình 1 : Âu Mộ Tử
Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

DiệpThiếuPhong
28-03-2014, 11:30 PM
Tên nhân vật: Cyberr
Sever: Lạc Sơn
-Hình 1: Âu Mộ Dung
-Hình 2: Chúc Phúc Chi Vũ

MikaE
28-03-2014, 11:32 PM
Tên nhân vật: Lucipher
Sever: Lạc Sơn
-Hình 1: Âu Mộ Doanh
-Hình 2: Chúc Phúc Chi Vũ

ChipPu
29-03-2014, 04:14 AM
tên nhân vật : Pu_Chíp
sever: biện kinh - lạc sơn
hình ảnh 1 : Âu Mộ Tử
hình ảnh 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

TầmGửi
29-03-2014, 01:14 PM
Tên nhân vật: TầmGửi
Server: Phú Hải
Đáp án:
-Hình 1 : Âu Mộ Tử
-Hình 2 : Chúc Phúc Chi Vũ

alaphuca123
29-03-2014, 01:48 PM
hinh 1 : Au Mo tu
hinh 2 : Chuc phuc chi vu

alaphuca123
29-03-2014, 01:49 PM
HuyetKiem2
server :TuongDuong-LamGiang
Hinh1: Au Mo Tu
Hinh2: Chuc Phuc Chi Vu