PDA

View Full Version : Thông báo event Hành Trang Ngạo KiếmSặc Nước
02-04-2014, 01:41 PM
http://i.imgur.com/MbzszO3.jpg

Anh hùng bốn phía, tụ về đây,
Event nho nhỏ, ở chốn này,
Vật phẩm thân quen danh đã lạc
Member Ngạo Kiếm thỏa sức tìm.
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3bz-jYQV1KfxpHzEvRmA9b7-5b13_9T9FUGOUU6kLPOOVJm8Hwiayc6_olnWKvXQVt1Bp-TgdATzQ Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3bz-jYQV1KfxpHzEvRmA9b7-5b13_9T9FUGOUU6kLPOOVJm8Hwiayc6_olnWKvXQVt1Bp-TgdATzQ Thời gian :
- Đợt 1 : 14h ngày 02/04/2014
- Đợt 2 : 14h ngày 03/04/2014
- Đợt 3 : 14h ngày 04/04/2014

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3bz-jYQV1KfxpHzEvRmA9b7-5b13_9T9FUGOUU6kLPOOVJm8Hwiayc6_olnWKvXQVt1Bp-TgdATzQ Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 15h BTC sẽ đưa ra hình ảnh 5 vật phẩm trong game NKVS, nhiệm vụ của người chơi là đoán đúng 5 vật phẩm mà đề bài đưa ra rồi gửi bài tham gia tại topic Event Hành Trang Ngạo Kiếm - Đợt .. theo mẫu :

Tên nhân vật:
Server:
Đáp án:
- Vật phẩm 1 :
- Vật phẩm 2 :
- Vật phẩm 3 :
- Vật phẩm 4 :
- Vật phẩm 5 :

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3bz-jYQV1KfxpHzEvRmA9b7-5b13_9T9FUGOUU6kLPOOVJm8Hwiayc6_olnWKvXQVt1Bp-TgdATzQ Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài thi nhanh và chính xác nhất sẽ được nhận 01 code Ngạo Kiếm Lệnh

14h ngày 02/04/2014 event sẽ được bắt đầu. Các bạn nhớ tham gia nhé !


Lưu ý:
- Bài viết phải là tiếng Việt có dấu, đúng chính tả
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.