PDA

View Full Version : Đã có anh hùng ghép đủ chữ nhận quàĐộc Cô Phong
15-04-2014, 04:06 PM
Thân chào quý nhân sĩ,
Sự kiện Raider (http://nkvs.vn/su-kien/hanghiemraider.the-le.nkvs) vừa chỉ mới diễn ra mà thôi, nhưng với tinh thần nghĩa sĩ của quý anh hùng Ngạo Kiếm Vô Song đang dậy lên một cơn sóng tìm kho báu rầm rộ. Bổn trang đã nhận được những tin báo vui của những anh hùng đầu tiên nhận được vật thưởng P.O.S.M Hiện nay đã có 50 anh hùng nhận được USB và áo thun rồi đó nha. Ai chưa có quà tặng trên tay nào? Cố lên, cố lên!

http://nkvs.vn/static/uploads/users/thao.dang/dangthao/t4-2/raider1/a.jpg
OngNoiThieuLam
http://nkvs.vn/static/uploads/users/thao.dang/dangthao/t4-2/raider1/b.jpg
Nhân sĩ -=SuNa=-
http://nkvs.vn/static/uploads/users/thao.dang/dangthao/t4-2/raider1/c.jpg
Nhân sĩ qolop
http://nkvs.vn/static/uploads/users/thao.dang/dangthao/t4-2/raider1/d.jpg
Nhân sĩ Marco-Karlo
http://nkvs.vn/static/uploads/users/thao.dang/dangthao/t4-2/raider1/e.jpg
Nhân sĩ _MítCàRy_
Vậy là những chủ nhân đầu tiên đã sở hữu những món quà tâm tình từ Ngạo Kiếm Vô Song. Vẫn còn nhiều, nhiều quà tặng lắm. Xe máy Raider, Laptop HP, Ipad mini, Samsung tab 3...Nhanh lên nhé!
Lưu ý: Quý nhân sĩ phải cập nhật thông tin đúng, đủ thì mới được nhận quà nhé! Xem thông tin hướng dẫn tại đây (http://nkvs.vn/su-kien/hanghiemraider.huong-dan.nkvs)