PDA

View Full Version : Đám cưới của 2vc nhà em :x sv Phú HảiNgơĐiên
23-04-2014, 06:26 PM
Hề hề đợi từ sv Tam sơn đến sv Phú Hải mới được lên xe bông :x
Cầu hôn nè
http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_07-02-18_zpsedfbe9b8.jpg

Vào tiệc thôu

http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_10-00-38_zps6b771003.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_09-54-10_zps1b6a0941.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_09-33-00_zpsec573328.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_09-48-08_zpsff18269f.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_09-58-16_zps23925cda.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_10-26-01_zps7dd27b22.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a533/yubaby44/2014-04-14_10-03-49_zps6793217a.jpg