PDA

View Full Version : Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 3 ngày 27/04/2014Sặc Nước
27-04-2014, 02:01 PM
http://i.imgur.com/fD1ZmN4.jpg


Đợt cuối cùng rồi, nhanh tham gia nào cả nhà !!
http://emo.s2u.vn/DemonSkeleton/emo.s2u.vn_029.gif
http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_48711fchwirn05s.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS


http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_48711fchwirn05s.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 14h ngày 25/04/2014
- Đợt 2 : 14h ngày 26/04/2014
- Đợt 3 : 14h ngày 27/04/2014


http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_48711fchwirn05s.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 14h BTC sẽ đưa ra 2 hình ảnh quái ở các bản đồ dã ngoại,nhiệm vụ của người chơi là đoán đúng tên quái và bản đồ dã ngoại đó rồi gửi bài thi tại topic của từng đợt theo mẫu :

Tên nhân vật:
Server:
- Hình 1
Tên yêu quái :
Tên bản đồ :
- Hình 2
Tên yêu quái :
Tên bản đồ :

http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_48711fchwirn05s.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài tham gia nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 5000 vàng khóaLưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.
Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 28/04 nha các bạn!

http://img2.hostingpics.net/pics/178831Barres_divers__32_.gif
Đề bài đợt 3
Hình 1 :

http://i.imgur.com/7iuCfHS.jpg

Hình 2 :

http://i.imgur.com/que32PZ.jpg

Chúc các bạn may mắn !

protrondoi12
27-04-2014, 02:04 PM
Tên nhân vật:
Server:
- Hình 1
Tên yêu quái :Thanh Hải Hồ
Tên bản đồ :Bàn Cổ Cửu Linh
- Hình 2
Tên yêu quái :Dạ Lang Phế Khư
Tên bản đồ :Dã Ngưu

buihuyquang
27-04-2014, 02:06 PM
Tên nhân vật: LâmDiệpPhi
Server:Song Giang
- Hình 1 Bàn Cổ Cửu Linh
Tên yêu quái :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dã Lang Phế Khư

Khánh Đức
27-04-2014, 02:09 PM
Tên nhân vật: ForeverAlonea
Server: Kim Sơn
-Hình 1:
Tên yêu quái: Bàn Cổ Cửu Linh
Bản đồ: Thanh Hải Hồ
-Hình 2:
Tên yêu quái: Dã Ngưu
Bản đồ: Dạ Lang Phế Khư

blacktears
27-04-2014, 02:09 PM
Tên nhân vật: MyDiamond
Server: Kim Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

buihuyquang
27-04-2014, 02:09 PM
Tên nhân vật:LâmDiệpPhi
Server:Song Giang
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn Cổ Cưu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Trư
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

Zin Ngố
27-04-2014, 02:10 PM
Tên nhân vật:T.TửLong
Server:song giang
- Hình 1
Tên yêu quái :bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ : Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã ngưu
Tên bản đồ :Dạ lang phế khư

Armanil
27-04-2014, 02:10 PM
Tên nhân vật:•Armani
Server: Lạc Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái :Bản Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

MrKyoHoàng
27-04-2014, 02:11 PM
Tên nhân vật: MậpNguyênSoái
Server: Biện Kinh - Lạc Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

ThốngChinh
27-04-2014, 02:12 PM
tên:ThốngChinh
sv:tương dương song giang
H1
tên quái: bàn cổ cửu Linh
maps: thanh hải hồ
H2
tên quá:dã ngưu
maps: dạ lang phế khư

Bảo Robin
27-04-2014, 02:13 PM
Tên nhân vật:♦Percy♦
Server:Tung Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

HĐ Pé Dại
27-04-2014, 02:17 PM
Tên nhân vật:Khệnh.Tiểu.Thư
Server:Biện Kinh Kim Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái :Bản Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

MrBim
27-04-2014, 02:18 PM
Tên nhân vật: ☺SupperCave☺
Server: Biện kinh - lạc sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ cưu linh
Tên bản đồ : Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã ngưu
Tên bản đồ : Dạ lang phế khư

phanvanduc1993
27-04-2014, 02:18 PM
Tên Nhân Vật : SongBàBà
Server: SongGiang.
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư
ad ơi lần nào tham gia nhưng đêu ko dc

NHAMDD
27-04-2014, 02:18 PM
ten nhan vat: NHAMDD
sv: dinh hai
hinh 1: bàn cổ cửu linh
hinh 2: dã ngưu

YaLyBuon
27-04-2014, 02:18 PM
Tên nhân vật: XuXuYaLyBuon
Server: Biện Kinh Lạc sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

Nắng Vô Hình
27-04-2014, 02:19 PM
Tên Nhân Vật : Khương Băng Du - Sever Tương Dương - Song Giang Trả lời câu hỏi : - Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

JinxXxx
27-04-2014, 02:19 PM
Tên nhân vật: JinxXxx
Server: Phú Hải
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

Phi_TX
27-04-2014, 02:23 PM
Tên nhân vật: Phi_TX
Sever: Kim Sơn
Hình 1:
Tên yêu quái: Bàn Cổ Cửu Linh
Bản đồ: Thanh Hải Hồ
Hình 2:
Tên yêu quái: Dã Ngưu
Bản đồ: Dạ Lang Phế Khư

TrầnSongNhi
27-04-2014, 02:23 PM
Tên nhân vật: TrầnSongNhi
Server: Kim Sơn
+ Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
+ Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

yuuri
27-04-2014, 02:24 PM
Tên nhân vật: UôngNgạc
Server: Tương Dương - Song Giang
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

Wulong
27-04-2014, 02:26 PM
Tên nhân vật:
Server:
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu linh
Tên bản đồ : Thanh hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

Wulong
27-04-2014, 02:27 PM
Tên nhân vật: WuLong
Server: lạc Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Nhị
Tên bản đồ : Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế khư

kyosinh91
27-04-2014, 02:29 PM
Tên nhân vật:DungNhi1
Server:Kim Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ Cửu linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

DungSam
27-04-2014, 02:32 PM
Tên nhân vật: ChinhTâm
Server: Dương Châu - Song Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :dã ngưu
Tên bản đồ :dạ lang phế khư

haimanmai
27-04-2014, 02:40 PM
tên nhân vật: VũHảiMinhAn
tên sever: kim sơn- biện kinh
tên quái hình 1: bàn cổ cửu linh
bản đồ 1: thanh hải hồ
tên quái hình 2: dã ngưu
bản đồ 2: dạ lang phế khư

haimanmai
27-04-2014, 02:43 PM
tên nhân vật; VũHảiMinhAn
tên sever: kim sơn- biện kinh
hình1
tên quái: bàn cổ cửu linh
bản đồ: thanh hải hồ
hình 2
tên quái: dã ngưu
bản đồ: dạ lang phế khư

BốngVoi
27-04-2014, 02:47 PM
Tên nhân vật: Bống=Voi
Server: Tung Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

__Super__
27-04-2014, 03:08 PM
Tên nhân vật:__Super__
Server:Dương Châu-Phú Hải
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

NhócBi
27-04-2014, 03:25 PM
Tên nhân vật: TâmMẫnMẫn
Server: Dương Châu - Song Hải.
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

Hanhphucgan
27-04-2014, 04:24 PM
Tên nhân vật: HạnhphúcGần
Server: Dương Châu - Định Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :dã ngưu
Tên bản đồ :dạ lang phế khư

DungNguyenHDVN
27-04-2014, 04:26 PM
Tên nhân vật: AnhRểCủaBạn
Server: Dương Châu Trường Hải
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

ngaynaodo
27-04-2014, 04:29 PM
Tên nhân vật: Baxter
Server: Dương Châu - Định Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã ngưu
Tên bản đồ :Dạ lang phế khư

xXxNgheoDKxXx
27-04-2014, 04:33 PM
Tên nhân vật: xXxNgheoDKxXx
Server: Dương Châu - Định Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :dã ngưu
Tên bản đồ :dạ lang phế khư

xXxNgheoDKxXx
27-04-2014, 04:35 PM
Tên nhân vật: xXxNgheoDKxXx
Server: Dương Châu - Định Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :dã ngưu
Tên bản đồ :dạ lang phế khư

TND_NK
27-04-2014, 04:35 PM
ên nhân vật: NG_TND
Server: Dương Châu- Định Hải.
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

Vuanh
27-04-2014, 04:41 PM
Tên nhân vật:Atlantic
Server: dương châu phú hải
- Hình 1
Tên yêu quái :bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :dã ngưu
Tên bản đồ :dạ lang phế khư

mymap
27-04-2014, 04:49 PM
Tên NV :MỹThànhPhát
Sever Biện Kinh Kim Sơn
Hình 1 :
Bàn Cổ Lưu Linh
Bản đồ Thanh Hải hồ
Hình 2 :
Dã Ngưu
Bản đồ : Dạ Lan khế Khư

thangvx102
27-04-2014, 04:50 PM
Tên Nhân Vật: Bo.Ngố
Sever: Song giang
-Hình 1
Tên yêu quái: Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ:Thanh Hải Hồ
-Hình 2
Tên yêu quái: Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ lang phế khư

Lucy
27-04-2014, 04:53 PM
Tên nhân vật:Chirakaki
Server: Dương Châu - Định Hải
- Hình 1 :http://img834.imageshack.us/img834/1034/9l55.gif
Tên yêu quái :Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2 :http://img836.imageshack.us/img836/4299/duu0.png
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Phư

Hoàng Thiên Huy
27-04-2014, 04:55 PM
Tên Nhân Vật : SắcNữNhi@1
Server: Dương Châu - Song Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã ngưu
Tên bản đồ :Dạ lang phế khư

Hoàng Thiên Huy
27-04-2014, 04:58 PM
Tên nhân vât : SắcNữNhi@1
Server: Dương Châu - Song Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã ngưu
Tên bản đồ :Dạ lang phế khư

DiệpThiếuPhong
27-04-2014, 05:00 PM
Tên nhân vật : Cyberr
Sever: Lạc Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã ngưu
Tên bản đồ :Dạ lang phế khư

MikaE
27-04-2014, 05:01 PM
Tên nhân vật : Lucipher
Sever: Lạc Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ :Thanh hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã ngưu
Tên bản đồ :Dạ lang phế khư

JL Ngô Phượng Hi
27-04-2014, 05:11 PM
Tên nhân vật: JLNgôPhượngHi
Server: Dương Châu- Định Hải.
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư

BlackCoffee
27-04-2014, 05:37 PM
Tên nhân vật: HSxxxBuFF
Server: Kim Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Đế Quân Ma Lang
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

doublekill
27-04-2014, 05:39 PM
Tên nhân vật: _DoubleKill_
Server: Kim Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Đế Quân Ma Lang
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

HoaĐóaĐóa
27-04-2014, 06:13 PM
Tên nhân vật:
Server:
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

HoaĐóaĐóa
27-04-2014, 06:14 PM
Tên nhân vật: HoaĐóaĐóa
Server: Lâm Giang
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

Lê Linh
27-04-2014, 06:42 PM
tên nhân vật: $KhócVôLệ$
sever: Biện Kinh - Tung Sơn
hình 1
tên quái: Bàn Cổ Cửu Linh
tên map: Thanh Hải Hồ
hình 2
tên quái: Dã Ngưu
tyên map: Dạ Lang Phế Khư

RòmKaka
27-04-2014, 06:42 PM
Tên nhân vật: [ST]♥Ròm♥
Server: Lạc Sơn
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

LadyKillah_MrD
27-04-2014, 08:37 PM
Tên nhân vật:SG.Tủn.Tùn.Tun
Server:Định Hải
- Hình 1
Tên yêu quái :Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Khê Thư

KiềuQuỳnhNhi
27-04-2014, 09:20 PM
Tên nhân vật: KiềuQuỳnhNhi
Server: Phú Hải
- Hình 1
Tên yêu quái : Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ : Thanh Hải Hồ
- Hình 2
Tên yêu quái : Dã Ngưu
Tên bản đồ : Dạ Lang Phế Khư

BiCôĐơn
28-04-2014, 03:00 AM
Tên nhân vật:Nhóc•Bi•Cô•Đơn
Server: (Tương Dương) Song Giang
- Hình 1
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư
- Hình 2
Tên yêu quái :Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ

BiCôĐơn
28-04-2014, 03:09 AM
Tên nhân vật:Nhóc•Bi•Cô•Đơn
Server: (Tương Dương) Song Giang
- Hình 1
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư
- Hình 2
Tên yêu quái :Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ

BiCôĐơn
28-04-2014, 03:09 AM
Tên nhân vật:Nhóc•Bi•Cô•Đơn
Server: (Tương Dương) Song Giang
- Hình 1
Tên yêu quái :Dã Ngưu
Tên bản đồ :Dạ Lang Phế Khư
- Hình 2
Tên yêu quái :Bàn Cổ Cửu Linh
Tên bản đồ :Thanh Hải Hồ

Wyn Pham
28-04-2014, 09:32 AM
Tên nhân vật: TinhVõMôn
Sever: Biện Kinh - Lạc Sơn
- Hình 1:
Tên yêu quái: Bàn cổ Cửu Linh
Tên Bản đồ: Thanh Hải Hồ
-Hình 2:
Tên yêu quái: Dã Ngưu
Tên bản đồ: Dạ Lang Phế Khư

mightnight
28-04-2014, 12:18 PM
hình 1:
Tên yêu quái:Bàn cổ cửu linh
Tên bản đồ: Thanh thải hồ
hình 2:
Tên yêu quái: Dã Ngưu
Tên bản đồ:Dạ lang phế khu