PDA

View Full Version : Thông báo event Tiền Bối Lưu DanhSặc Nước
05-05-2014, 03:30 PM
http://i.imgur.com/G8Sljn9.jpg

Mỗi môn phái đều có vị Chưởng Môn đứng đầu riêng, liệu ai có thể nhớ tên của họ ?

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 16h ngày 05/05/2014
- Đợt 2 : 16h ngày 06/05/2014

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 2 ngày. Mỗi ngày vào 16h BTC sẽ đưa ra 2 hình ảnh 2 Chưởng Môn của 2 môn phái, nhiệm vụ của người chơi là đoán chính xác tên 2 vị Chưởng Môn đó và môn phái của họ rồi gửi bài thi tại topic của từng đợt theo mẫu :

Tên nhân vật:
Server:
Hình 1 : tên chưởng môn - tên môn phái
Hình 2 : tên chưởng môn - tên môn phái

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài tham gia nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 5000 vàng khóa.


Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

16h ngày 05/05 sẽ bắt đầu đợt đầu tiên nhé, các bạn nhớ tham gia