PDA

View Full Version : Event Tiền Bối Lưu Danh - Đợt 2 ngày 06/05/2014Sặc Nước
05-05-2014, 03:38 PM
http://i.imgur.com/G8Sljn9.jpg

Tiếp tục tìm tên các vị Chưởng Môn và môn phái đợt 2 nhé!

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 16h ngày 05/05/2014
- Đợt 2 : 16h ngày 06/05/2014

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 2 ngày. Mỗi ngày vào 16h BTC sẽ đưa ra 2 hình ảnh 2 Chưởng Môn của 2 môn phái, nhiệm vụ của người chơi là đoán chính xác tên 2 vị Chưởng Môn đó và môn phái của họ rồi gửi bài thi tại topic của từng đợt theo mẫu :

Tên nhân vật:
Server:
Hình 1 : tên chưởng môn - tên môn phái
Hình 2 : tên chưởng môn - tên môn phái

http://4.bp.blogspot.com/-MP44aFcHvIE/UVKqidkBV3I/AAAAAAAAEaY/x2PYg5fmh8c/s320/nameicon_63723.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài tham gia nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 5000 vàng khóa.


Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.http://i1178.photobucket.com/albums/x371/kokuro_kokuro/Day_trang_tri/cd23f76d3292.gif
Đề bài đợt 2
Hình 1 :
http://i.imgur.com/piLo2pn.jpg

Hình 2 :
http://i.imgur.com/QYYu3jE.jpg

Chúc các bạn may mắn ngày 07/05 kết quả sẽ được công bố nhé!

Lucy
06-05-2014, 04:08 PM
Tên nhân vật: Chirikaki
Server: Định Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương – Chưởng Môn Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Chưởng Môn Hoa Sơn

gaubongmt2
06-05-2014, 04:08 PM
Tên Nhân Vật: ♥Panda♥
Server: Biện Kinh - Tung Sơn
Hình 1: Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2: Hoa Sơn - Nam Cung Sở

ThậpTiểuTiểuMuội
06-05-2014, 04:08 PM
Tên nhân vật:ThậpTiểuTiểuMuội
Server:Biện Kinh - Kim Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Trân Yêu
06-05-2014, 04:08 PM
Tên nhân vật: Trân_Yêu
Server: Tung Sơn
Đáp án 1 :Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Đáp án 2 :Hoa Vô Thác - Hoa Sơn

Iris_Blood
06-05-2014, 04:09 PM
Tên nhân vật:Iris_Blood
Server:Biện Kinh - Kim Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 :Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Triệu Tiến
06-05-2014, 04:09 PM
Tên nhân vật: CobichLan
Server: Lạc Sơn
Đáp án 1 :Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Đáp án 2 :Hoa Vô Thác - Hoa Sơn

mightnight
06-05-2014, 04:09 PM
Tên nhân vật:VõĐiệp
Server: tung sơn
Hình 1 : lữ tùng dương - võ đang

Hình 2 :ngọc hoành tử - côn lôn

HĐ Pé Dại
06-05-2014, 04:09 PM
Tên nhân vật:Khệnh.Tiểu.Thư
Server:Biện Kinh Kim Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương Chưởng Môn Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở Chưởng Môn Hoa Sơn

HoaĐóaĐóa
06-05-2014, 04:10 PM
Tên nhân vật: HoaĐóaĐóa
Server: lâm giang
Hình 1 : lữ tùng dương - võ đang
Hình 2 : nam cung sở - hoa sơn

Mộc Quế Anh
06-05-2014, 04:10 PM
tên nhân vật: sMộcQuếAnh
sever: kim sơn-biện kinh
hình 1:lữ tùng dương
hình 2: nam cung sở

HuyTràVinh
06-05-2014, 04:10 PM
Tên nhân vật: HuyDê
Server: Định Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương – Chưởng Môn Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Chưởng Môn Hoa Sơn

Baron Darkness
06-05-2014, 04:10 PM
Tên nhân vật:BaronDarkness
Server:Tung Son
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Kane
06-05-2014, 04:10 PM
Tên nhân vật : Kanee
sever : Định hải
Hình 1 : Vương Trùng Dương : Võ đang
Hình 2 : Nam Cung Sở : Hoa sơn

PhongVân
06-05-2014, 04:12 PM
Tên nhân vật: PhongLongPhi
Server: Dương Châu-An Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

HồLy2014
06-05-2014, 04:12 PM
Tên nhân vật: ๖ۣTổ๖ۣKiến๖ۣLửa
Server: Định Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - phái Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - phái Hoa Sơn

Chỉzvậyzthôi
06-05-2014, 04:13 PM
Tên nhân vật : Start-and-enD
Server: Dương Châu-An Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

tu ruong
06-05-2014, 04:15 PM
hinh 1 phai con luan hinh 2 phai vo dang

valoman
06-05-2014, 04:15 PM
Tên nhân vật : .ThiênLong.
Server : Thiên Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Phái Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Phái Hoa Sơn

Tiên Đế
06-05-2014, 04:16 PM
Tên nhân vật: ĐạiLaKimTiên
Server: Kim Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

TiêuNgọcNghiển
06-05-2014, 04:20 PM
Tên nhân vật: [ĐôngPhươngBấtBại]
Server: Dương Châu - Song Hải
Hình 1 : tên chưởng môn: Lữ Tùng Dương - tên môn phái: Võ Đang
Hình 2 : tên chưởng môn: Nam Cung Sở - tên môn phái: Hoa Sơn

Mr Quân
06-05-2014, 04:20 PM
tên nhân vật: Ma_Thiên
Sever: Định hải
Hình 1: Lữ tùng Dương - võ đang
hình 2: Nam cung sở - hoa sơn

ProOnlineS
06-05-2014, 04:21 PM
tên nhân vật :HuongDu
Server: BienKinh KimSon
Hình 1: Lữ Tùng Dương-Chưởng môn Võ Đang
Hình 2: Nam Cung Sở -Chưởng môn Hoa Sơn

TiêuNgọcNghiển
06-05-2014, 04:22 PM
Tên nhân vật: [ĐôngPhươngBấtBại]
Server: Dương Châu - Song Hải
Hình 1 : tên chưởng môn: Lữ Tùng Dương - tên môn phái: Võ Đang
Hình 2 : tên chưởng môn: Nam Cung Sở - tên môn phái: Hoa Sơn

YanaYu
06-05-2014, 04:24 PM
Tên nhân vật:YanaYu
Server:Biện Kinh - Tung Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Bạch Phong Vân
06-05-2014, 04:25 PM
Tên nhân vật: BạchPhongVân
Server: Dương Châu - An Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

LongCôngTử
06-05-2014, 04:28 PM
Tên nhân vật: LongExciter
Server: Dương Châu - Định Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

sói1995
06-05-2014, 04:37 PM
Tên nhân vật:God.Father.GA
Server:Tung Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Trưởng Môn Võ Đang
Hình 2 :Nam Cung Sở - Trưởng Môn Hoa Sơn

cdung86hn
06-05-2014, 04:45 PM
Tên nhân vật:LeePhuchn
Server:Dương Châu - Định Hải
Hình 1 : tên chưởng môn : Lữ Tùng Dương - tên môn phái : Võ Đang
Hình 2 : tên chưởng môn: Nam Cung Sở - tên môn phái : Hoa Sơn

AcNhan
06-05-2014, 04:54 PM
Tên nhân vật: Dương*Lục*Lang
Server: Biện Kinh - Tung Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Hoai Nhan
06-05-2014, 04:57 PM
Tên nhân vật: Liệt*Diệm*Thủ
Server: Biện Kinh - Tung Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Nga Mi XX
06-05-2014, 05:01 PM
Tên nhân vật: ChungLingTú
Server: Biện Kinh- Tung Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Tiến Thành
06-05-2014, 05:03 PM
Tên nhân vật:NgữYên.
Server:Biện Kinh- Tung Son
Hình 1 : Lữ Tùng Duơng- võ đang
Hình 2 : Nam Cung Sở- Hoa sơn

TIeendeptraiii
06-05-2014, 05:03 PM
Tên nhân vật: ♥AVK.ÂuVôKhuyết♥
Server: Tung Sơn
Hình 1 : tên chưởng môn:Lữ Tùng Dương - tên môn phái: Võ Đang
Hình 2 : tên chưởng môn: Nam Cung Sở - tên môn phái: Hoa Sơn

11111111111111111
06-05-2014, 05:09 PM
hình1 lữ tùng dương

hình2 nam cung sở

PhucNhac
06-05-2014, 05:12 PM
Tên nhân vật: NhạcHay
Server:Biện Kinh - Tung Sơn
Hình 1 :Uông Nam Tùng - Phái Võ Đang
Hình 2 :Nam Cung Sở - Phái Hoa Sơn

ĐườngThyThy
06-05-2014, 05:13 PM
Tên nhân vật: LạcƯuNhi
Server: Lạc Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương -Phái Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Phái Hoa Sơn

Suyn
06-05-2014, 05:33 PM
Tên Nhân Vật: FA.Suyn
Sever: Song Hải
Hình 1: Lữ Tùng Dương -Võ Đang
Hình 2: Nam Cung Sở - Tiêu Dao

HG Tuan
06-05-2014, 05:51 PM
Tên nhân vật: BưởngAnhBem
Sev : Biện Kinh_Kim Sơn
Hình 1: Trưởng môn Võ Đang : Lữ Tùng Dương
Hình 2: Trưởng môn Hoa Sơn: Nam Cung Sở

HG Tuan
06-05-2014, 05:52 PM
Tên nhân vât: BưởngAnhBem
Sev: Kim Sơn
Hình 1: Trưởng môn võ đang: Lữ Tùng Dương
Hình 2: Trưởng môn hoa sơn" Nam Cung Sở

BăngTiên
06-05-2014, 05:57 PM
Hình 1 : tên chưởng môn : Lữ Tùng Dương - tên môn phái : Võ Đang
Hình 2 : tên chưởng môn : Nam Cung Sở - tên môn phái : Hoa Sơn
:haha: có bị muộn k vậy

LệThuMi
06-05-2014, 06:36 PM
Tên nhân vật: LệThuMi
Server: Tung Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

chutuoc909
06-05-2014, 06:41 PM
Tên nhân vật:
Server:
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam cung Sở - Hoa Sơn

chutuoc909
06-05-2014, 06:42 PM
Tên nhân vật:--Gió--
Server: Bk- Tung Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2: Nam Cung Sở - Hoa Sơn
sorry bài trước em quên viết tên nv !

ZBoycodon93z
06-05-2014, 06:48 PM
Tên nhân vật:xLệnhHồXungg
Server:dương châu- an hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương- Võ đang
Hình 2 :Nam cung sở- hoa sơn

BảoLong
06-05-2014, 07:09 PM
Hình 1: Lữ Tùng Dương phái Võ Đang
Hình 2: Nam Cung Sở phái Hoa Sơn

BảoLong
06-05-2014, 07:10 PM
Hình 1: Lữ Tùng Dương phái Võ Đang
Hình 2: Nam Cung Sở phái Hoa Sơn

ThầnLiệu
06-05-2014, 08:52 PM
Tên nhân vật:ThầnLiệu
Server: Tam Sơn
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

QTLinhTinh
07-05-2014, 12:03 AM
Tên nhân vật: QT.LinhTinh
Sever : Biện Kinh - Lạc Sơn
Hình 1: Lữ Tùng Dương - Phái Võ Đang
Hình 2: Nam Cung Sở - Phái Hoa Sơn

Tuấn_Louis
07-05-2014, 02:01 AM
Tên nhân vật: TrHồgHà
Cấp: 93
Phái: Nga mi
Sever: Biện Kinh- Kim Sơn
Hình 1: Lữ Tùng Dương- Chưởng môn phái Võ đang
Hình 2: Nam Cung Sở- Chưởng môn phái Hoa sơn

nec123
07-05-2014, 07:46 AM
hình 1: chưởng môn Võ Đang " Lữ Tùng Dương"
Hình 2: Chưởng Môn Hoa Sơn " Nam Cung Sở"

Tai_Zhen
07-05-2014, 07:52 AM
XiangYu
Song Giang
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

nec123
07-05-2014, 07:52 AM
Tên Nhân Vật: necro
server: Song GIang
Hình 1: Lữ Tùng Dương - Chưởng Môn Phái Võ Đang
HÌnh 2: Nam Cung Sở - Chưởng Môn Phái Tiêu Dao

Xiang Yu
07-05-2014, 07:54 AM
YuJi
Song Giang
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

YuJi
07-05-2014, 07:55 AM
Tai_Zhen
Song Giang
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn

Đam mê Xe Cộ
07-05-2014, 08:53 AM
Tên nhân vật:CácChúĐểA
Server:Lạc Sơn
Hình 1 : tên chưởng môn:Lữ Tùng Dương - tên môn phái:Võ Đang
Hình 2 : tên chưởng môn:Ngọc Hoành Tử- tên môn phái:Côn Luân

Nhox Binh
07-05-2014, 01:02 PM
Tên nhân vật:Verdemort
Server:Định Hải
Hình 1 : Lữ Tùng Dương - Võ Đang
Hình 2 : Nam Cung Sở - Hoa Sơn