PDA

View Full Version : Tử Kinh Quan - Chiến trường khốc liệtĐộc Cô Phong
06-05-2014, 02:35 PM
Kính thưa quý nhân sĩ Ngạo Kiếm Vô Song!

Tử Kinh Quan là một trong những ải cực kỳ nguy hiểm, là nơi dễ phòng thủ nhưng tấn công thì rất khó. Năm đó giặc ngoại xâm xâm lược, quân triều đình tại Tử Kinh Quan không còn 1 binh 1 tốt, sự bình an của bách tính lâm nguy. Một nhân tài thống lĩnh quân hùng nổi lên, tập hợp dân chúng cùng đánh lại bè lũ xâm lược, đó chính là Phùng Nan Địch. Phùng Nan Địch thống nhất quần hùng dẹp yên bọn phản loạn, lợi dụng binh hùng tướng mạnh, và cự li tương đối gần, công phá Tử Kinh Quan. Sau những ngày chiến đấu không biết mệt mỏi, cuối cùng Phùng Nan Địch cũng đã giành được Tử Kinh Quan mang lại bình yên cho bá tánh.

Đế quốc Áo Lai chính thức xâm lược trung nguyên, Hoắc Chấn đại tướng quân biết rõ nếu lấy binh lực Phùng Nan Địch ắt không giữ được Tử Kinh Quan, vì thế hi vọng Phùng Nan Địch có thể giao nạp Tử Kinh Quan. Tuy nhiên, Phùng Nan Địch nhất quyết từ chối giao Tử Kinh Quan

Phùng Nan Địch và Hoắc Chấn luôn một lòng cứu giúp thiên hạ, nhưng vì quân đội họ mục đích không thống nhất nên đành phải giao chiến.

Thời gian

Chiến trường được khai mở ở tất cả các ngày trong tuần, thời gian chi tiết như sau:

http://i1144.photobucket.com/albums/o489/ptrinh2608/5-6-20142-29-46PM_zpsb6de8242.jpg
Điều kiện tham gia


Đẳng cấp yêu cầu: 70 trở lên
Số nhân vật đăng ký: 20 nhân vật trở lên
Đẳng cấp 70-79, số lần chiến trường mỗi ngày tối đa tích lũy 2 trận, tối đa tích lũy tổng 14 trận.

Địa điểm
http://i1144.photobucket.com/albums/o489/ptrinh2608/5-6-20142-28-58PM_zps42be226d.jpg


Vậy ai sẽ là nhân vật anh hùng có thể thống lĩnh vạn quân mang lại sự bình yên cho lê dân bá tanh, mang lại ấm no hạnh phúc cho thiên hạ. Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song viết lên sự tích của chính mình, tạo nên một cơn địa chấn thật sự khi tham gia chiến trường Tử Kinh Quan.


Đại sứ Truyền thông - Lạc Tâm Ảnh