PDA

View Full Version : Tranh tài Hoa Sơn Luận Kiếm lần 7Độc Cô Phong
08-05-2014, 01:56 PM
Các chiến hữu Ngạo Kiếm Vô Song thân mến!
Hoa Sơn Luận Kiếm lần 7 diễn ra từ ngày 07/05/2014 đến 28/05/2014 với các hình thức khác nhau tại các máy chủ của Ngạo Kiếm Vô Song: Châu Giang - Linh Giang - Thái Sơn - Thiên Sơn - Nam Giang - Tuyết Sơn - Trường Hải - Phúc Giang - Túy Giang - Lâm Giang - Tam Sơn - An Hải - Phú Hải.


Tên máy chủ
Hình thức thi đấu


Châu Giang - Thái Sơn - Thiên Sơn - Tuyết Sơn - Long Giang - Phúc Giang - Lâm Giang - Trường Hải - Phú Hải
Song đấu tự doTúy Giang
Song đấu tương khắc


Nam Giang - Tam Sơn - An Hải
Tam đấu tự do


Lưu ý

Hình thức song đấu tương khắc yêu cầu các chiến đội khi thi đấu phải có môn phái khắc hệ với đối thủ : Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
Đối với các máy chủ Châu Giang, Linh Giang sắp tới sẽ tiến hành thao tác hợp nhất máy chủ nên tối 09/05/2014 mới bắt đầu diễn ra trận Hoa Sơn Luận Kiếm trận đầu tiên

Phần thưởng
Nếu lọt vào chung kết, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được nhiều vật phẩm có giá trị như sau:


Vật phẩm
Hình ảnh
Vật phẩm
Hình ảnh


Cống Hiến Sư Môn 200
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/conghien.jpg
Hồng Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/hongtt.jpg


Cống Hiến Sư Môn 300
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/conghien.jpg
Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/ttt.jpg


Cống Hiến Sư Môn 400
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/conghien.jpg
Vàng khóa 2000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/vang.jpg


Cống Hiến Sư Môn 700
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/conghien.jpg
Vàng khóa 1000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/vang.jpg


Cống Hiến Sư Môn 1000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/conghien.jpg
Vàng khóa 500
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/vang.jpg


Truyện Ký 1000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/diemtruyenky.jpg
Vàng khóa 300
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/vang.jpg


Truyện Ký 1500
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/diemtruyenky.jpg
Vàng khóa 200
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/vang.jpg


Truyện Ký 2000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/diemtruyenky.jpg
Hoạt Lực 5000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/hoaluchoan.png


Truyện Ký 3500
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/diemtruyenky.jpg
Hoạt Lực 3000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/hoaluchoan.png


Truyện Ký 5000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/diemtruyenky.jpg
Hoạt Lực 1500
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/hoaluchoan.png


Hoạt Lực 500
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/hoaluchoan.png
Hoạt Lực 1000
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/hoaluchoan.png


• Nếu đạt các thứ hạng cao, quý anh hùng còn được nhận thêm rất nhiều vinh dự như được đúc tượng, tôn hiệu Võ Lâm Chí Tôn, Võ Lâm Kiệt Xuất và các phần thưởng hấp dẫn khác

Xếp hạng
Thưởng mặt nạ
Hình ảnh


1
Mặt Nạ Võ Lâm Chí Tôn
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/matna.jpg


2
Mặt Nạ Võ Lâm Kiệt Xuất
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/matna.jpg


3 - 8
Mặt Nạ Võ Lâm Cao Thủ
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/hoasonluankiem/phanthuong/matna.jpg


Mời xem thêm nội dung thi đấu và phần thưởng Hoa Sơn Luận Kiếm tại đây (http://nkvs.vn/ngao-kiem-ky-thu/huong-dan-co-ban_/hoa-son-luan-kiem-813405578.html)
Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song thử sức tranh tài trong những trận đấu tay đôi trên võ đài Hoa Sơn Luận Kiếm để ghi tên mình trên bảng vàng danh hiệu anh hùng võ lâm.
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm