PDA

View Full Version : Event Thập Đại Môn Phái - Đợt 1 ngày 08/05/2014Sặc Nước
08-05-2014, 08:02 PM
http://i.imgur.com/7SwkHnP.jpg

Thiên Vương ngạo thế quần hùng.
Nga My tuyệt sắc sánh hàng mỹ nhân.
Võ Đang kiếm pháp tinh thâm.
Hoa Sơn biến hóa tiếng tăm lẫy lừng.
Thiếu Lâm sức mạnh khôn cùng.
Đường Môn ám khí truy lùng mọi phương.
Tiêu Dao võ hiệp thần thương.
Cái Bang đả cẩu phô trương uy quyền.
Côn Luân ẩn dật lưu truyền.
Phái Đào Hoa Đảo liễu huyền giai nhân.

Mời quý nhân sĩ tham cùng gia đợt 1 của event Thập Đại Môn Phái !
http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 20h ngày 08/05/2014
- Đợt 2 : 20h ngày 09/05/2014
- Đợt 3 : 20h ngày 10/05/2014

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 20h BTC sẽ đưa ra 3 lời giới thiệu về 3 môn phái trong NKVS, nhiệm vụ của người chơi là trả lời chính xác tên 3 môn phái đó rồi gửi bài thi tại topic của từng đợt theo mẫu :

Tên nhân vật:
Server:
Môn phái 1 :
Môn phái 2 :
Môn phái 3 :
http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài tham gia nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 01 code Ngạo Kiếm Lệnh


Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

http://i.imgur.com/0ooWUBi.jpg
Môn phái 1 :
Thượng thiện nhược thủy, tâm du vạn nhẫn. Lực khống chế mạnh, điều khiển tốt, lực công mạnh, tung chiêu nhanh. Mức linh hoạt hơi kém.

Môn phái 2 :
La vát sinh trần, thiên lý truy hồn.
Đòn công xa với sát thương lớn, có thể hạ địch cách đó ngàn dặm. Lực khống chế kém, kết hợp phái khống chế mạnh hiệu quả càng tốt

Môn phái 3 :
Đao thương bất nhập, đồng nhân tỏa cương. Lực khống chế sinh tồn mạnh, kẻ cận thân đều bị vậy khốn. Phối hợp với phái công mạnh có hiệu quả càng tốt

nakanhkhoa
08-05-2014, 08:04 PM
Tên nhân vật:*Chương*Phi*
Server: tung sơn
Môn phái 1 : đào hoa đảo
Môn phái 2 : đường môm
Môn phái 3 : thiên vương

ngaokiem123
08-05-2014, 08:05 PM
Tên nhân vật:*Hạc*Giấy*
Server: tung sơn
Môn phái 1 : đào hoa đảo
Môn phái 2 : đường môm
Môn phái 3 : tiêu dao

khoaaa
08-05-2014, 08:06 PM
Tên nhân vật:*Nấm*Lùn*
Server: lạc sơn
Môn phái 1 : đào hoa đảo
Môn phái 2 : đường môm
Môn phái 3 : nga my

nakanhkhoa
08-05-2014, 08:07 PM
Tên nhân vật:*Chương*Phi*
Server: tung sơn
Môn phái 1 : đào hoa đảo
Môn phái 2 : đường môm
Môn phái 3 : nga my

ngaokiem123
08-05-2014, 08:09 PM
Tên nhân vật:*Hạc*Giấy*
Server: lạc sơn
Môn phái 1 : cái bang
Môn phái 2 : đường môm
Môn phái 3 : nga my

sondz00
08-05-2014, 08:09 PM
Tên nhân vật:۩☼»Vic«☼۩
Server:Tung Sơn
Môn phái 1 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 :Đường Môn
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

47 Trai Ngoan
08-05-2014, 08:10 PM
Tên nhân vật: BMT.TũnCa
Server: Dương Châu-Song Hải
Môn phái 1 :Võ Đang
Môn phái 2 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

aaaaâ
08-05-2014, 08:10 PM
Tên nhân vật:*Cỏ^Cây*
Server: song hải
Môn phái 1 : cái bang
Môn phái 2 : đường môm
Môn phái 3 : nga my

Irissss
08-05-2014, 08:11 PM
Tên NV: ..Iriss..
SV: Tung Sơn
Môn phái 1: Võ Đang
Môn phái 2: Đào Hoa Đảo
Môn phái 3: Thiếu Lâm

vothanhvu
08-05-2014, 08:12 PM
Nga my , đường môn , thiếu lâm

Heavenly King
08-05-2014, 08:13 PM
Tên nhân vật: KingoOoDom
Server: Song Hải
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Nga My
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Tiên Đế
08-05-2014, 08:14 PM
Tên nhân vật: ĐạiLaKimTiên
Server: Kim Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

RuanWuHai
08-05-2014, 08:14 PM
Tên nhân vật: GoW.HaiThieuGia
Sever : Dương Châu - Định Hải
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiên Vương

Lãnh Hỏa
08-05-2014, 08:15 PM
Tên nhân vật:-LãnhHỏa-
Server: Tung Sơn
Môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiên Vương

tuminh6396
08-05-2014, 08:15 PM
Tên nhân vật: ...♥Ken♥...
Server: Sông Hải
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Nga My

Ngô Tư Pháp
08-05-2014, 08:15 PM
Tên nhân vật : TiểuTửHpV
Sever : Song Hải
Môn phái 1 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 :Võ Đang
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

BốngVoi
08-05-2014, 08:16 PM
Tên nhân vật: Bống=Voi
Server: Tung Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang Phái
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm Phái

Berry
08-05-2014, 08:18 PM
Tên nhân vật: TiểuBerry
Server: Tung Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang Phái
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm Phái

choykangta
08-05-2014, 08:18 PM
1.Cái Bang 2.Đường Môn 3.Thiếu Lâm

Bống Xinh
08-05-2014, 08:19 PM
Tên nhân vật: Lãng•Khách
Server: Tung Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang Phái
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm Phái

bienxanh87
08-05-2014, 08:20 PM
Tên nhân vật: Vạn►Tiễn►Xuyên►Tâm
Server: Kim Sơn
Môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Lucy
08-05-2014, 08:20 PM
Tên nhân vật: Chirikaki
Server: Định Hải
Môn phái 1 :Phái Đào Hoa Đảo liễu huyền giai nhân.
Môn phái 2 :Đường Môn ám khí truy lùng mọi phương.
Môn phái 3 :Thiên Vương ngạo thế quần hùng.

sssss
08-05-2014, 08:22 PM
Tên nhân vật:(TB).ĐạiCa.๖ۣۜHổ
Server:Tung Son
Môn phái 1 :cái bang
Môn phái 2 :đường môm
Môn phái 3 :Thiên Vương

densieuquay
08-05-2014, 08:22 PM
Tên nhân vật:densieuquay
Server:phú hải
Môn phái 1 :Cái bang
Môn phái 2 :đào hoa đảo
Môn phái 3 :thiếu lâm

phanvanduc1993
08-05-2014, 08:23 PM
nhân vậy : SongBaBa
Sever : song giang
môn phái 1 : Đào Hao Đảo
môn phái 2 : Đường môn
môn phái 3 : Thiên Vương .

dongtruong
08-05-2014, 08:25 PM
Tên nhân vật:o0Truongo0
Server:phú hải
Môn phái 1 :đường môn
Môn phái 2 :đào hoa đảo
Môn phái 3 :thiếu lâm

AnhThư
08-05-2014, 08:25 PM
Tên Nhân Vật : LưuThịAnhThư
Sever : Dương Châu - An Hải
Phái 1 : Đào Hoa Đảo
Phái 2 : Võ Đang
Phái 3 : Tiêu Dao

DLD
08-05-2014, 08:26 PM
Tên nhân vật: ĐạiLongĐầu
Server:Bienj Kinh- Thiên Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

sẽygirll1
08-05-2014, 08:26 PM
Tên nhân vật:sexygirll1
Server:phú hải
Môn phái 1 :đường môn
Môn phái 2 :đào hoa đảo
Môn phái 3 :thiếu lâm

Lucy
08-05-2014, 08:27 PM
Tên nhân vật: Chirikaki
Server:Định Hải
Môn phái 1 :Võ Đang kiếm pháp tinh thâm.
Môn phái 2 :Đường Môn ám khí truy lùng mọi phương.
Môn phái 3 :Thiếu Lâm sức mạnh khôn cùng.

mieu_doc
08-05-2014, 08:28 PM
tên nhân vật đời.bạc
sever biện kinh lạc sơn
môn phái một : đảo đào hoa
môn phái hai : thiếu lâm
môn phái 3 : đường môn

Mrtuan1
08-05-2014, 08:28 PM
Tên nhân vật:ÁoKết
Server:Kim Sơn
Môn phái 1 :Cái Bang
Môn phái 2 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Hoa Sơn

mieu_doc
08-05-2014, 08:30 PM
tên nhân vật : đời.bạc
sever biện kinh lạc sơn
Môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiên Vương

YaLyBuon
08-05-2014, 08:30 PM
Tên nhân vật:XuXuYaLyBuon
Server: Biện Kinh - Lạc Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

YuJi
08-05-2014, 08:31 PM
Tên nhân vật: YuJi
Server: Song Giang
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Xiang Yu
08-05-2014, 08:32 PM
Tên nhân vật: XiangYu
Server: Song Giang
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

ĐM_Fuck
08-05-2014, 08:32 PM
Tên nhân vật: ĐM_Fuck
Server: Tung Sơn - Biên Kinh
môn phái 1: Đào Hoa Đảo
môn phái 2: Đường Môn
môn phái 3: Thiên Vương

HoaTrongBão
08-05-2014, 08:35 PM
Tên nhân vật : HoaTrongBão
Server: Tung Sơn - Biên Kinh
môn phái 1: Đào Hoa Đảo
môn phái 2: Đường Môn
môn phái 3: Thiên Vương

LệThuMi
08-05-2014, 08:37 PM
nhân vậy : LệThuMi
Sever : TungSơn - Biện Kinh
môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
môn phái 2 : Đường môn
môn phái 3 : Thiên Vương

vodoi_noidoi
08-05-2014, 08:46 PM
tên: ۜTۣۜH๖ۣۜA๖ۣۜI
sever biện kinh tung sơn
môn phái 1:cái bang
môn phái 2:đường môn
môn phái 3:thiếu lâm

Yamai
08-05-2014, 08:53 PM
Tên nhân vật : YamaiKaguya
Sever : Tung Sơn
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Hoai Nhan
08-05-2014, 08:58 PM
Tên nhân vật: Liệt*Diệm*Thủ
Server: Biện kinh- Tung sơn
Môn phái 1 : Cái bang
Môn phái 2 : Đào hoa đảo
Môn phái 3 : Thiếu lâm

thanhzzz
08-05-2014, 09:01 PM
tên nv: __Đã.Cẫu.Bổng__
sv: Định Hải
Môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiên Vương

ThưNgố
08-05-2014, 09:02 PM
Tên nhân vật : [SG]_♪ThưNgố♪
Sever : Biện Kinh - Tam Sơn
Môn phái 1 : Cái bang
Môn phái 2 : Đào hoa đảo
Môn phái 3 : Thiếu lâm

Khánh Đức
08-05-2014, 09:10 PM
Tên nhân vật: ForeverAlonea
Server: Kim Sơn
Môn phái 1: Võ Đang
Môn phái 2: Đào Hoa Đảo
Môn phái 3: Thiếu Lâm

vietanh
08-05-2014, 09:12 PM
Tên nhân vật:PhụcMẫu
Server:Song giang
Môn phái 1 :Đào hoa
Môn phái 2 :Đường môn
Môn phái 3 :Cài bang

xe50
08-05-2014, 09:13 PM
Tên nhân vật:maybayvui
Server:Biện Kinh-Tung Sơn
Môn phái 1 :Cái Bang
Môn phái 2 :Đào Hao Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

tradahn
08-05-2014, 09:15 PM
Tên nhân vật: trada@
Server: Tung Son
Môn phái 1 :Võ Đang
Môn phái 2 :Nga Mi
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

huuuy_2003
08-05-2014, 09:19 PM
Tên nhân vật:DoiVoVI
Server: biện kinh Tam Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

tendangnhap0
08-05-2014, 09:19 PM
tên nhân vât : tendangnhap
server : lạc dương - biện kinh
môn phái 1:võ đang
môn phái 2: đào hoa
môn phái 3: thiếu lâm

huuuy_2003
08-05-2014, 09:21 PM
Tên nhân vật: DoiVoVi
Server: Biện Kinh - Tam Sơn
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

tendangnhap0
08-05-2014, 09:22 PM
tên nhân vật : tendangnhap0
server : lạc sơn
môn phái 1 :võ đang
môn phái 2 :đường môn
môn phái 3 :thiếu lâm

tendangnhap0
08-05-2014, 09:23 PM
tên nhân vật : tendangnhap
server : lạc sơn
môn phái 1 :võ đang
môn phái 2 :đào hoa
môn phái 3 :thiếu lâm

Kyo HOàng
08-05-2014, 09:24 PM
Tên nhân vật: OoWhiteLotusoO
Server: Kim Sơn
Môn phái 1 : côn luân
Môn phái 2 : võ đang
Môn phái 3 : thiếu lâm

ngodanglong
08-05-2014, 09:32 PM
tên nhân vật : tendangnhap5
server : lạc sơn
môn phái 1 : võ đang
môn phái 2 : đường môn
môn phái 3 : thiên vương

S2LienMinhHuyenThoai2S
08-05-2014, 09:37 PM
tên nhân vật S2LiênMinhHuyềnThoạiS2
sever chau giang
môn phái 1: võ đang
môn phái 2: đường môn
môn phái 3 : thiếu lâm

Sken_Anh
08-05-2014, 09:40 PM
Tên nhân vật: Sken_Anh
sever: Biện Kinh- Tung Sơn
Môn Phái 1: Thiên Vương
Môn Phái 2: Cái Bang
Môn Phái 3: Đào Hao Đảo

Sken_Anh
08-05-2014, 09:42 PM
Tên nhân vật: Sken_Anh
Sever: Biện Kinh- Tung Sơn
Môn Phái 1: Võ Đang
Môn Phái 2: Đào Hoa Đảo
Môn Phái 3: Thiếu Lâm

cauchuhandsome
08-05-2014, 09:54 PM
Tên nhân vật: Mr..bOn..nO..1
Sever: Song Giang
Môn phái 1: Võ đang
Môn phái 2: Đào hoa đảo
Môn phái 3: Thiên Vương

Đả Cẩu Bổng
08-05-2014, 10:02 PM
Tên nhân vật: _ĐảCẩuBổng_
Server: Dương Châu - Phú Hải
Môn phái 1 : Nga My
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

giabaobloc
08-05-2014, 10:24 PM
Tên nhân vật:BaoKaBLF
Server:Tung Sơn
Môn phái 1 :Võ Đang
Môn phái 2 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

BảoLong
08-05-2014, 10:43 PM
Tên nhân vật: HànBảoLong
Sever: Túy Giang
Môn phái 1: Võ Đang
Môn phái 2:Đường Môn
Môn phái 3:Thiếu Lâm

Tùng93
08-05-2014, 10:48 PM
Tên nhân vật : GoW.Nhungxynh
Máy Chủ :Định Hải
Môn Phái 1: Đào Hoa Đảo
Môn Phái 2: Đương Môn
Môn Phái 3 : Thiên Vương

ahConMaah
08-05-2014, 11:37 PM
Tên đăng nhập là : bdsnhalam , (tên nhân vật xPháCốtx)
Server : Tung Son
1/ Nga Mi
2/ Đường Môn
3/ Thiếu Lâm

phạm kim
08-05-2014, 11:39 PM
môn phái 1: Võ đang
môn phái 2: Đường môn
mốn phái 3: thiên vương

JL Ngô Phượng Hi
09-05-2014, 01:18 AM
nhân vậy : JLNgôPhượngHi
Sever : Dương Châu- Định Hải
môn phái 1 : Đào Hao Đảo
môn phái 2 : Đường môn
môn phái 3 : Thiên Vương .

uskphulam
09-05-2014, 03:03 AM
1 là phái ĐÀO HOA DẢO. 2 là ĐƯỜNG MÔN. 3 là THIÊN VƯƠNG

ongtung
09-05-2014, 05:19 AM
Nhân Vật: ÔgĐâyxómLiều
sever: Dương Châu - An Hải
Môn Phái 1: Tiêu Dao
Môn phái 2:Đào Hoa Đảo
Môn phái 3: Thiếu Lâm

Vũ An Khang
09-05-2014, 05:24 AM
Tên nhân vật:HàmLong
Server:Phú Hải
Môn phái 1 :Đào Hao Đảo
Môn phái 2 :Đường môn
Môn phái 3 : Thiên Vương

VeDoiEmDi
09-05-2014, 05:41 AM
tên :VềĐộiEmĐi
sv :SongGiang
Môn phái 1 : cái bang
Môn phái 2 : Võ Đang
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

EmTenLaPhach
09-05-2014, 05:41 AM
Môn phái 1 :
Thượng thiện nhược thủy, tâm du vạn nhẫn. Lực khống chế mạnh, điều khiển tốt, lực công mạnh, tung chiêu nhanh. Mức linh hoạt hơi kém.

Môn phái 2 :
La vát sinh trần, thiên lý truy hồn.
Đòn công xa với sát thương lớn, có thể hạ địch cách đó ngàn dặm. Lực khống chế kém, kết hợp phái khống chế mạnh hiệu quả càng tốt

Môn phái 3 :
Đao thương bất nhập, đồng nhân tỏa cương. Lực khống chế sinh tồn mạnh, kẻ cận thân đều bị vậy khốn. Phối hợp với phái công mạnh có hiệu quả càng tốt
Đáp Án
- Đáp Án CÂu hỏi 1 : Hoa Sơn
- Đáp Án Câu Hỏi 2 : Võ Đang
- Đáp Án Câu Hỏi 3 : Tiêu Dao

zKillPersonz
09-05-2014, 05:47 AM
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

MeLucifer_XIII
09-05-2014, 06:00 AM
Tên nhân vật: ĐứcLuân
Server: Biện Kinh- Tam Sơn
Môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 : Hoa Sơn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Tuấn_Louis
09-05-2014, 06:21 AM
Tên nhân vật: TrHồgHà
Phái: Nga mi
LV: 94
Sever: Biện Kinh-Kim Sơn
Môn phái 1: Đào Hoa Đảo
Môn phái 2: Đường Môn
Môn phái 3: Thiên Vương

mightnight
09-05-2014, 06:27 AM
Tên nhân vật: VõĐiệp
Server: Tung Sơn
Môn phái 1 : Đào hoa đảo
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

DaiLongkakaa
09-05-2014, 06:58 AM
1:Đường Môn
2:Võ Đang
3:Thiếu Lâm

DaiLongkakaa
09-05-2014, 07:02 AM
tên nhân vật:_Jucykito_
sever:Tung Sơn
1:Đường Môn
2:Võ Đang
3:Thiếu Lâm

Hữu Tính
09-05-2014, 07:23 AM
Tên nhân vật : -----xida----Teo
sever Biện kinh - Tung Sơn
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Võ Đang
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

DươngGiang
09-05-2014, 07:27 AM
Tên nhân vật: Dương-Giang
Server: Tương dương -SOng Giang
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiên VƯơng

HoaĐóaĐóa
09-05-2014, 07:33 AM
Tên nhân vật: HoaĐóaĐóa
Server: lâm giang
Môn phái 1 : Võ Đang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Hoàng Thiên Huy
09-05-2014, 07:41 AM
Tên nhân vật: SắcNữNhi@1
Server: Song Hải
Môn phái 1 : Nga My
Môn phái 2 : Đường môn
Môn phái 3 : Hoa Sơn

ThienHa
09-05-2014, 07:56 AM
Tên nhân vật: ThienMaThanKhi
Sever: Biện kinh - Tung Sơn
Môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiên Vương

thegiang
09-05-2014, 08:03 AM
tên nhân vật: gianglieutb
sever: tung son
Môn phái 1: Đảo đào hoa
môn phái 2: Đường môn
môn phái 3: Thiên Vương

thegiang
09-05-2014, 08:05 AM
tên nhân vật : gianglieutb
sever: tung son
môn phái 1: đào hao đảo
môn phái 2: đườn môn
môn phái 3:thiên vương

Gấu Hoa
09-05-2014, 08:26 AM
Tên nhân vật: GấuHoa
Server: Tương Dương - Lâm Giang
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Anh Hùng
09-05-2014, 08:28 AM
Tên nhân vật: Anh->>> Hùng
Server: Biện kinh - Tung sơn
Môn phái 1: Đào hoa đảo
Môn phái 2: Đường môn
Môn phái 3: Thiên vương

vươngthắng
09-05-2014, 08:32 AM
Tên nhân vật : VươngThắng
Server : Dương Châu - An Hải
Môn phái 1:Võ Đang
Môn phái 2:Đào Hoa Đảo
Môn phái 3:Thiếu Lâm

___TinyDt___
09-05-2014, 08:33 AM
Tên nhân vật:TinyDtII
Server:Biện Kinh_Kim Sơn
Môn Phái 1:Nga My
Môn Phái 2:Đường Môn
Môn Phái 3:Thiếu Lâm

MinhThế
09-05-2014, 08:43 AM
Tên nhân vật:KanMập
Server:Biệnkinh-TungSơn
Môn phái 1 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 :Đường Môn
Môn phái 3 :Thiên Vương

LiLee
09-05-2014, 08:46 AM
Tên Nhât Vật:LiLee
Server:Biện Kinh_Tung Sơn
Môn Phái 1:Đào Hoa Đảo
Môn Phái 2:Đường Môn
Môn Phái 3:Thiên Vương

cuunet
09-05-2014, 08:52 AM
Tên nhân vật: ----Test----
Server: Song Hải
Môn phái 1 :Thiếu Lâm
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiên Vương

PsTiểuChiêu
09-05-2014, 09:06 AM
tên nhân vât; ♫PsTiểuChiêu♪
sever ; Tung Sơn
đáp án 1 Cái Bang
đáp án 2 Đào Hoa Đảo
đáp án 3 nga my

MrBlood
09-05-2014, 09:09 AM
Tên nhân vật:MrBlood
Server:Kim Sơn
môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
môn phái 2 : Đường môn
môn phái 3 : Thiên Vương .

NATTAN
09-05-2014, 09:13 AM
sevn định hải nhân vật thạch toàn môn phái 1 phái cái bang phái 2 là phái võ đang phải 3 thiên vương

Trydamy
09-05-2014, 09:14 AM
Câu trả lời :

-môn phái 1 : Môn phái võ Đang
-Môn phái 2 :Môn phái Đào Hoa Đảo
-môn phái 3 : Môn phái thiên vương

Chán_Đời_1st
09-05-2014, 09:25 AM
Tên nhân vật: Xin_Tý_Tiết
Sever: Lạc Dương
Môn phái 1: Cái Bang
Môn phái 2: Đường môn
Môn phái 3: Thiên Vương

vancuonglh
09-05-2014, 09:25 AM
Tên nhân vật: ThanhLongNhân
Server: Biện Kinh-Tung Sơn
Môn phái 1: Đào Hoa Đảo
Môn phái 2: Đường Môn
Môn phái 3: Thiếu Lâm

Chán_Đời_1st
09-05-2014, 09:29 AM
Tên nhân vật: Xin_Tý_Tiết
server: Lạc Sơn
Môn phái 1: Côn Lôn
Môn phái 2: Đường Môn
Môn phái 3: Thiên Vương

Wild Wolf
09-05-2014, 10:11 AM
Tên nhân vật:GióNóng
Server: Biện Kinh_ Định Hải
Môn phái 1 :Tiêu Dao
Môn phái 2 :Cái Bang
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

_NữHiệp_
09-05-2014, 10:12 AM
Tên nhân vật:_NuHiep_
Server:Song Hải
Môn phái 1 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 :Đường Môn
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

sút đi anh em
09-05-2014, 10:15 AM
tên nhân vật : sútvàsịt seve : biện kinh - tung sơn môn phái 1 : đảo đào hoa môn phái 2 : đường môn môn phái 3 : thiếu lâm

tomtop
09-05-2014, 10:21 AM
TômTốp
Lâm Giang
Cái Bang
Đào hoa đảo
Thiên vương

NemChua
09-05-2014, 10:24 AM
Dương Châu - Song Hải. tên NV: [Mr].killer
môn phái 1 : Đào Hao Đảo
môn phái 2 : Đường môn
môn phái 3 : Thiên Vương .

XODangerous
09-05-2014, 10:35 AM
Tên nhân vật: LongPhiNỏ
Máy chủ: Biện Kinh. Sever : Tung Sơn
Môn phái 1: Nga Mi
Môn phái 2: Tiêu Dao
Môn phái 3: Thiếu Lâm

paint7901
09-05-2014, 10:51 AM
Tên nhân vật:PK THẦN THÁNH
Server:TƯƠNG DƯƠNG-TÚY GIANG
Môn phái 1 :CÁI BANG
Môn phái 2 :ĐƯỜNG MÔN
Môn phái 3 : THIẾU LÂM

Tiểu Vũu
09-05-2014, 10:55 AM
Tên nhân vật:TiểuVũu
Server:Biện Kinh-Lạc Sơn
Môn phái 1 :Võ Đang
Môn phái 2 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

MissB
09-05-2014, 11:15 AM
MissB
Biện Kinh - Kim Sơn
Nga My
Võ Đang
Thiên Vương

MissB
09-05-2014, 11:16 AM
MissD
Biện Kinh - Kim Sơn
Nga My
Võ Đang
Thiên Vương

Blademan
09-05-2014, 11:24 AM
Tên nhân vật: Blademan
Server: Tung Sơn
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Hoa Sơn
Môn phái 3 : Thiên Vương

chutuoc909
09-05-2014, 11:48 AM
Tên nhân vật:--Gió--
Server:BK-Tung Sơn
Môn phái 1 : Tiêu Dao
Môn phái 2 :Đường Môn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

TuanKemHN
09-05-2014, 12:30 PM
Tên nhân vật: :::HaiNhung:::
Server: Biện Kinh -Tung Sơn
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 :Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 :Thiếu Lâm

chutuoc909
09-05-2014, 12:31 PM
Tên nhân vật:--Gió--
Server: BK-Tung Sơn
Môn phái 1 : Đào hoa đảo
Môn phái 2 :Đường môn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Mèo Con Hóc Xương
09-05-2014, 01:50 PM
Tên nhân vật: Vãi_Cả_Pk
Server: Tung Sơn
Môn phái 1: Côn Luân
Môn phía 2: Đào Hoa Đảo
Môn phái 3: Thiếu Lâm

LamUyen
09-05-2014, 02:35 PM
Tung Sơn.
..LâmUyên..
1. Thiên Vương
2. Đào Hoa Đảo
3. Thiếu Lâm

The Slayer
09-05-2014, 07:43 PM
Tên nhân vật:Devilsslayer
Server:Kim sơn
Môn phái 1 :đào hoa đảo
Môn phái 2 :võ đang
Môn phái 3 :thiếu lâm

eeeeeeeeeee
09-05-2014, 08:34 PM
Tên nhân vật: TL_ĐạiSưĐầuTrọc
Server: Dương Châu - Định Hải
Môn phái 1 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 2 : Đường Môn
Môn phái 3 : Thiếu Lâm

Tedien113
09-05-2014, 08:51 PM
Tên nhân vật: MrSido
Server: Tung Sơn
Môn phái 1 : Cái Bang
Môn phái 2 : Đào Hoa Đảo
Môn phái 3 : Thiếu Lâm