PDA

View Full Version : Biện Kinh - Tung Sơn, 2 vk ck nhà tớ ^^ (Gia tộc Hắc♣Long)Hằng Babie
16-05-2014, 01:51 AM
http://i1105.photobucket.com/albums/h344/depzajonljne125/1920379_285542534936779_2032706807_n.jpg (http://s1105.photobucket.com/user/depzajonljne125/media/1920379_285542534936779_2032706807_n.jpg.html)


http://i1105.photobucket.com/albums/h344/depzajonljne125/1150356_264011897089843_480971265_n.jpg (http://s1105.photobucket.com/user/depzajonljne125/media/1150356_264011897089843_480971265_n.jpg.html)


http://i1105.photobucket.com/albums/h344/depzajonljne125/1208867_220494601441573_720833786_n.jpg (http://s1105.photobucket.com/user/depzajonljne125/media/1208867_220494601441573_720833786_n.jpg.html)

http://i1105.photobucket.com/albums/h344/depzajonljne125/526443_174342316056802_1218706168_n.jpg (http://s1105.photobucket.com/user/depzajonljne125/media/526443_174342316056802_1218706168_n.jpg.html)


http://i1105.photobucket.com/albums/h344/depzajonljne125/65507_155239091300458_1268679447_n.jpg (http://s1105.photobucket.com/user/depzajonljne125/media/65507_155239091300458_1268679447_n.jpg.html)


http://i1105.photobucket.com/albums/h344/depzajonljne125/30560_176539265837107_303364703_n.jpg (http://s1105.photobucket.com/user/depzajonljne125/media/30560_176539265837107_303364703_n.jpg.html)

Vương♣Chấn♣Thôi__Chị♥Hằng

Minh Ngân
27-05-2014, 11:53 PM
cả 2 vk ck chơi à
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Hằng Babie
28-05-2014, 04:30 PM
cả 2 vk ck chơi à
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Vâg. vừa mới biết chơi thôi. ^^

Bạch Phong Vân
28-05-2014, 06:11 PM
Vâg. vừa mới biết chơi thôi. ^^
Có thì tuyệt sắc giai nhân k. Thấy bạn đệp lắm nhoe :look_down:

Hằng Babie
02-06-2014, 10:06 PM
Có thì tuyệt sắc giai nhân k. Thấy bạn đệp lắm nhoe :look_down:

hjhj Có bạn. Mà mới đc có hơn 3k bông thui :adore::adore:

Thạch Phá Thiên
05-06-2014, 06:26 PM
hjhj Có bạn. Mà mới đc có hơn 3k bông thui :adore::adore:
bảo ck nó mua cả trân bảo các về tặng cho em lên top ngay

Hằng Babie
07-06-2014, 07:02 PM
a mua hoa tặng e đi :brick::brick: