PDA

View Full Version : Cho em hỏi týHuy_Legend
17-05-2014, 09:52 PM
sao em chơi nkvs nó chỉ cho đổi đc có 2 phái là NM và VĐ k cho đổi phái khác nữa. có ai bít vì sao k chỉ hộ e vs e cảm ơn nhiều

Bạch Phong Vân
18-05-2014, 10:31 PM
Phái nào cũng đổi qua lại được mà bạn. Trừ trường hợp nữ đổi qua Thiếu lâm, nam đổi Nga mi thì k dc thôi hà