PDA

View Full Version : 6 lửa cho 1 bãi TRain :) quá là điều bình thường nuôn :))Lệ TRàn Mi
19-05-2014, 08:21 AM
http://i291.photobucket.com/albums/ll304/9evjp/2014-05-19_07-46-44.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll304/9evjp/2014-05-19_07-50-09.jpg

Bạch Phong Vân
19-05-2014, 01:13 PM
bãi train ngon thế nhở :adore:

OảiHương
30-05-2014, 04:42 PM
Thanh Hải hồ.....
Tọa độ Bosssssssss

Thành TÔn
12-09-2014, 10:37 PM
trời ơi ngon thế, mình train được 3 lửa là mừng rớt nước mắt rùi :sosad:

Thương Ly Chi Tuyết
15-09-2014, 06:13 PM
:beauty: Nhiều lửa, mà vẫn thấy chỗ ấy ít quái :D