PDA

View Full Version : Xin hãy cứu lấy sever Túy GiangNguyễn Chánh
12-06-2014, 09:22 AM
Xin ADM hãy cứu lấy sever túy giang. Bây giờ đi chiến trường lèo tèo đc vài người. Trong game thì nghỉ rất nhiều. Kính mong AD xem xét và gộp sever giúp cho