PDA

View Full Version : tình trạng sv mới ra nhiều quánhattu1994
13-06-2014, 07:48 PM
BQL xem xét thế nào ra từ từ sv mới thôi.
Ra nhiều thế này ae sv cũ phải nghỉ hết à ?
Kiến nghị gộp mấy sv cũ có thời gian ra tương đương nhau đi.
giờ vắng quá :(.

Alpenliebe
14-06-2014, 02:33 PM
chiến lược kinh doanh mà :D vẫn ủng hộ việc hãy và nên gộp các sever cũ lại càng đông càng vui , thưa thớt wa dẫn đến dễ ~> chết:look_down: